Fundaţia Mitropolitul Bartolomeu acordă 34 de burse de studiu

Fundaţia Mitropolitul Bartolomeu acordă 34 de burse de studiu

Fundaţia Mitropolitul Bartolomeu acordă în anul școlar și universitar 2016-2017, un număr de 34 de burse pentru elevi de liceu, studenţi, masteranzi şi doctoranzi, se arată într-un comunicat remis presei de către administratorii Fundației.

Bursele sunt repartizate după cum urmează: 18 burse pentru elevi, în valoare de 200 lei pe lună; 12 burse pentru studenți, în valoare de 300 lei pe lună; 3 burse pentru masteranzi, în valoare de 300 lei pe lună; 1 bursă pentru doctorat, în valoare de 400 lei pe lună.
mitropolitul_bartolomeu

Bursele pentru elevi, studenţi şi masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat pe o perioadă de 12 luni, începând cu 1 noiembrie 2016. Masteranzii şi doctoranzii, care vor candida pentru bursele scoase la concurs vor trebui să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea.

22 octombrie este termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca; P-ţa Avram Iancu 18). În 31 octombrie 2016 se afişează rezultatele.

Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului (în format Pdf), precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundaţiei şi publicat pe situl www.fundatiabartolomeu.ro. Fundaţia va încheia cu fiecare bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.

Fondul alocat pentru bursele acestui an şcolar şi universitar este de 77.700 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 261 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 674.100 lei.

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a fost înfiinţată în anul 2008 de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania şi reprezintă proiectul generos şi inspirat al unui om cu viziuni largi, care a ştiut să-şi convertească lipsurile tinereţii în şansă pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale. Ea are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinţei fondatorului ei.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*