Doi primari din zona Dej, în Consiliul director al ACoR Filiala Cluj

Doi primari din zona Dej, în Consiliul director al ACoR Filiala Cluj

Vineri, 30 septembrie 2016 a avut loc ședința Adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România. La ordinea de zi, tema principală a fost alegerea membrilor în Consiliul director pentru perioada 2016-2020.

Dintre aceștia, Consiliul director a ales persoanele pe funcții, după cum urmează:

Preşedinte: Ovidiu COLCERIU – Primarul comunei Sînpaul;

Vicepreședinți: Ioan ROMAN – Primarul comunei Viişoara; Minodora-Susana LUCA – Primarul comunei Băişoara; Ioan ZENG – Primarul comunei Mihai Viteazu;

Secretar: Gheorghe-Lucian BROAINA – Primarul comunei Gîrbău;

Membri: Elena-Daniela MĂNĂILĂ – Primarul comunei Tureni; Andrei-Gheorghe PÓKA – Primarul comunei Sâncraiu; Silviu BOLDOR – Primarul comunei Cășeiu; Tiberiu-Roland ZELENCZ – Primarul comunei Mica; index

Noua conducere şi-a exprimat convingerea că asociaţia poate juca rolul de creator de soluţii, partener de dialog, consultant şi angajator prin care poate şi trebuie să fie marcată pozitiv viaţa populaţiei din satele şi comunele judeţului Cluj.

Asociația Comunelor din România (A.Co.R.) a fost înființată în anul 1997, ca o asociație de colectivități locale, având ca membri comunele din România. În prezent, numărul membrilor este de peste 2000 de comune, din toate județele României.În cadrul ACoR, activitatea Filialei Cluj, a devenit tot mai vizibilă în ultimii zece ani, prin cele 65 de unităţi administrativ – teritoriale asociate, cât şi prin prezenţa tot mai numeroasă a acestora la diferite schimburi de experienţă desfăşurate în judeţ, ţară şi străinătate, pe teme importante ale dezvoltării locale.

De asemenea, în ultimii ani asociaţia şi-a eficientizat sprijinul prin crearea a trei compartimente funcţionale pe probleme ale auditului intern, unde cooperează cu 50 de comune partenere din judeţ, din 2013 funcţionează în această structură un compartiment de urbanism şi cadastru, iar mai nou unul de contabilitate, impozite şi taxe, care sprijină şi consiliază serviciile din primării.

În analiza făcută vineri, 30 septembrie, de plenul asociaţiei, s-au desprins şi unele neajunsuri concretizate în neplata cotizaţiei şi slaba participare a unor comune la programul iniţiat de asociaţie, iar parteneriatul în cadrul grupului de lucru parlamentari – primari, a fost deficitar datorită faptului că reprezentanţii noştri în parlament nu au adus soluţiile legislative necesare cerute de mai binele aşteptat de locuitorii spaţiului rural.

În aceași ordine de idei, pentru rezolvarea urgenţelor cu care se confruntă funcţionarii din administraţia publică locală, plenul a hotărât să declanșeze noi proteste începând cu 30 octombrie a c.

surse: acorcluj.ro, ziarulfaclia.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*