Peste 8.000 de profesori susţin astăzi proba scrisă pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct

Peste 8.000 de profesori susţin astăzi proba scrisă pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct

Peste 8.000 de candidaţi vor susţine astăzi, 12 octombrie, de la ora 10.00, proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct.

Potrivit Ministerului Educaţiei, numărul candidaţilor înscrişi pe posturile vacante de director a fost de 6.664, din care au fost admişi pentru concurs 6.502, iar respinşi au fost 162. De asemenea, procentual, 59 la sută din candidaţii pentru funcţia de director urmăreresc un post în mediul urban. În ceea ce priveşte numărul profesorilor înscrişi în concurs pentru un post de director adjunct, numărul total a fost de 2.312, din care 2.257 au fost admişi. Statisticile Ministerului mai arată că 81 la sută din profesorii înscrişi pentru funcţia de director adjunct vizează un post în mediul urban.profesori

Procentul cel mai mare de candidaţi este în judeţul Dolj, iar numărul cel mai mic s-a înregistrat în Tulcea pentru posturile de director, iar Giurgiu pentru posturile de director adjunct. Astfel, potrivit datelor furnizate de Minister, în Dolj numărul total de posturi vacante pentru directori este de 194 şi s-au înscris 321 de candidaţi, gradul de înscriere înregistrat aici fiind de de peste 165 la sută. Tot aici, numărul total de posturi vacante pentru directorii adjuncţi este de 73, dar s-au înscris136. La polul opus, în Tulcea, sunt 85 de posturi disponibile pentru directori de şcoli, dar s-au înscris abia 58 de candidaţi. În Giurgiu sunt 10 posturi de director adjunct disponibile, dar s-au înscris doar trei candidaţi.

Accesul candidaţilor în săli se face in intervalul orar 9:00 – 9:30, iar la 10.00 vor începe testul-grilă. „Candidaţii, responsabilii de sală şi supraveghetorii nu pot pătrunde în sălile de examen cu manuale, materiale documentare ajutătoare, genţi, telefoane sau alte mijloace de comunicare la distanţă. Sunt interzise, de asemenea, comunicarea între candidaţi sau cu exteriorul, respectiv transmiterea ori schimbul de foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor dispoziţii va fi asimilată că fraudă sau tentativă de fraudă şi va atrage eliminarea candidatului din concurs, dar şi pierderea dreptului de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare şi control pentru o perioadă egală cu două mandate”, precizează MENCS. Membrii comisiilor de concurs vor evalua testul-grilă în aceeaşi zi, după expirarea duratei maxime de rezolvare, în prezenţa candidaţilor şi a doi martori aleşi succesiv dintre candidaţi.

Rezultatele probei scrise nu se contestă.

Calendarul concursului

12 octombrie – Proba scrisă la nivel naţional;
17 octombrie – 17 noiembrie – Interviul şi evaluarea CV–ului;
18 noiembrie – Afişarea rezultatelor concursului;
21–23 noiembrie – Depunerea contestaţiilor;
24 noiembrie – 9 decembrie 2016 – Afişarea rezultatelor finale;
16 decembrie 2016 – Validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la minister.

Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declaraţi „admişi” candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte.

Ulterior candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv, un interviu în faţa comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenţie, calitatea şi susţinerea de către candidaţi a ofertei manageriale şi a unui plan operaţional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor şi punctajelor din metodologie.

Toate probele sunt obligatorii şi sunt monitorizate de observatorii desemnaţi de Ministerul Educaţiei.

adev.ro/oewaxf

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*