Sumele decontate de CAS Cluj în 2015, pentru sănătatea cetățenilor din județ

Sumele decontate de CAS Cluj în 2015, pentru sănătatea cetățenilor din județ

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Cluj a imputat furnizorilor de servicii medicale din judeţ, în urma controalelor efectuate pe parcursul anului trecut, suma de 323.835,96 lei. În analiza activităţii din 2015 a CAS Cluj se arată că au fost efectuate 10001 controale, din care 993 la furnizorii de servicii medicale şi opt controale la persoane fizice sau juridice ai căror salariaţi beneficiază de concediu medical conform OUG nr. 158/2005. spital-5

Din cele 993 controale efectuate, 251 au fost controale tematice, 724 au fost controale operative (dispuse de preşedintele CNAS sau de preşedintele – director general al CAS Cluj) şi 18 au fost controale inopinate (în urma unor sesizări/petiţii primite spre soluţionare la CAS Cluj). Aceste controale s-au lăsat cu patru sancţiuni contravenţionale aplicate şi 72 sancţiuni contractuale dispuse şi implementate. Pe parcursul anului trecut, CAS Cluj a efectuat plăţi de 1.179.679,15 mii, din care 1.153.498,27 mii lei pentru Materiale şi prestări de servicii cu caracter medical, 55.470,00 mii lei pentru Cheltuieli pentru Asigurări şi Asistenţă Socială şi 7.547,71 mii mii lei reprezintă Cheltuieli de administrare a fondului. Din totalul plăţilor făcute de CAS Cluj pentru serviciile medicale, 530.018,08 mii lei(46 la sută) au fost direcţionaţi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă cu medicamente unităţi sanitare cu paturi.

11.930.900 lei decontaţi de CAS Cluj pentru tratamentul clujenilor în ţări UE

Potrivit analizei activităţii CAS Cluj, anul trecut s-au încheiat 25 contracte cu unităţi medicale. Dintre acestea, 17 contracte au fost încheiate cu unităţi sanitare publice cu paturi, două contracte cu spitale private autorizate de Ministerul Sănătăţii pentru spitalizare continuă şi 6 contracte cu unităţi private autorizate de Ministerul Sănătăţii pentru spitalizare de zi. Totodată, 499.846,17 mii lei au fost cheltuiţi pentru medicamente şi materiale sanitare. Din datele CAS Cluj mai reiese că plăţile pentru medicamentele pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ deţin o pondere mare în totalul cheltuielilor, respectiv 19,63%. CAS Cluj semnalează că, în ultimii ani consumul de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, inclusiv medicamentele destinate tratamentului în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate (PNS) a cunoscut o evoluţie ascendentă, cu excepţia anului trecut când s-a înregistrat o scădere de cinci la sută. Astfel, dacă în 2007, CAS Cluj plătea pentru aceste medicamente 80.841 mii lei, în 2014 suma decontată pentru medicamente a fost de 215.507 mii lei. Anul trecut aceste cheltuieli au scăzut la 190.978 mii lei. Reprezentanţii CAS Cluj pun creşterea cheltuielilor cu medicamente în perioada 2007-2015 pe seama listelor oficiale de medicamente care includ terapii cu medicamente de ultimă generaţie, a schemelor terapeutice tot mai frecvente cu medicamente originale recomandate asiguraţilor şi accesibilităţii crescute a asiguraţilor la servicii medicale şi farmaceutice în toate zonele judeţului. Scăderea acestor cheltuieli în 2015 s-ar datora ieftinirii medicamentelor începând cu 1 iulie 2015.

Anul trecut, CAS Cluj a mai trebuit să aloce din buget 3.350 mii lei pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu. Potrivit CAS Cluj, în 2015 au fost 6.978 de altfel de solicitări, mai mult cu aproape 148 faţă de 2014. Totodată, CAS Cluj a mai trebuit să suporte cheltuieli de 11.930,90 mii lei pentru prestaţiile medicale acordate clujenilor în statele din UE.

Aproape 11 mii de clujeni cu afecţiuni oncologice au beneficiat de tratament în 2015

O altă sumă importantă de bani a fost alocată de CAS Cluj pentru tratamentul celor 64.649 bolnavi din judeţul Cluj cuprinşi în programele naţionale de sănătate. Din totalul clujenilor incluşi în programele naţionale de sănătate, 10.996 figurează cu afecţiuni oncologice, costul mediu pe bolnav tratat fiind de 13.825 lei. De asemenea, CAS Cluj a mai suportat tratamentul celor 3862 de bolnavi cuprinşi în programul naţional de boli cardiovasculare şi a 31.442 de pacienţi care suferă de diabet zaharat. Un buget destul de ridicat a fost alocat pentru tratamentul celor 248 bolnavi cu scleroză multiplă, la care costul pentru un bolnav se ridică la 37.786 lei. Costuri foarte ridicate s-au înregistrat la tratamentul pacienţilor cu boala Fabry (851.073 lei/pacient) şi la tratamentul la copii care suferă de hemofilie (120.787/pacient).

CAS Cluj a mai alocat anul trecut 649,14 mii lei pentru funcţionarea centrelor de permanenţă din judeţul Cluj. Centrele de Permanenţă funcţionează în program continuu sîmbata, duminica şi în zilele de sărbători legale. În judeţul Cluj funcţionează trei astfel de centre: Centrul de Permanenţă din Cluj-Napoca, str. Băiţa nr. 9; Centrul de Permanenţă din Turda, str. A. Mureşanu nr. 18; Centrul de Permanenţă din comuna Mociu, str. Principală nr. 88.

Peste 90 la sută dintre comunele clujene beneficiază de asistenţă farmaceutică

În privinţa farmaciilor, CAS Cluj spune că, la ora actuală, în judeţul Cluj funcţionează 287 de farmacii. Dintre acestea, 201 sunt deschise în mediul urban, iar 86 în mediul rural. ‘Comunele în care nu funcţionează unităţi farmaceutice sunt: Buza, Geaca, Jichişu de Jos, Mărgău, Ploscoş, Sînmartin şi Ţaga.

Sursa: ziarulfaclia.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*