S-a aprobat înființarea centrelor  de asistență medicală comunitară

S-a aprobat înființarea centrelor de asistență medicală comunitară

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede înfiinţarea centrelor de asistenţă medicală comunitară integrată. Acestea vor funcţiona pe baza unor hotărâri ale consiliilor locale şi vor avea angajaţi asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari care vor identifica şi acorda servicii medicale persoanelor și grupurilor vulnerabile.

Asistența medicală comunitară va funcţiona la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, prin înființarea acestor centre. Obiectivul este îmbunătățirea accesului populației și în special a grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivel comunitar cu serviciile sociale și educaționale, prevede proiectul de lege. asistenta-comunitara

De asigurarea acestor servicii se vor ocupa autoritățile administrației publice locale, iar personalul care prestează activități de asistență medicală comunitară va lucra în colaborare cu personalul din domeniul serviciilor sociale de la nivelul comunității, din cadrul serviciului public de asistență socială, cu personalul centrului comunitar integrat, cu personalul din cabinetele medicilor de familie, cu alți furnizori de servicii de sănătate, sociale, educaționale, inclusiv cu organizații neguvernamentale care furnizează servicii de profil.

Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt membrii comunității, cu precădere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile vulnerabile, inclusiv roma.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

– nivel economic sub pragul sărăciei;

– șomaj;

– nivel de educație scăzut;

– dizabilitate;

– boli cronice;

– boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;

– graviditate;

– vârsta a treia;

– vârstă sub 18 ani;

– fac parte din familii monoparentale;

– risc de excluziune socială;

– populaţia vulnerabilă din punct de vedere medical sau social din comunități roma;

– alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității.

Furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară se poate face prin:

– serviciul public de asistență socială;

– compartimentul de asistență medicală comunitară din cadrul autorităților administrației publice locale;

– centre comunitare integrate înființate prin hotărâre a autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale;

– aparatul de specialitate al primarului.

Serviciile și activitățile de asistență medicală vor fi îndeplinite de asistenți medicali comunitari şi mediatori sanitari, în funcție de specificul comunității. Vor fi încadraţi ca personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

În prezent, Ministerul Sănătății asigură finanțarea a peste 1350 de asistenți medicali comunitari și peste 450 de mediatori sanitari.

Pentru anul 2016 fondurile aprobate în bugetul Ministerului Sănătății pentru asistența medicală comunitară sunt de 62 milioane de lei. De asemenea, pentru anul 2016 au fost aprobate suplimentar 181 de posturi noi de asistent medical comunitar și 19 posturi noi de mediator sanitar, iar posturile sunt în procedură de ocupare.

Prin proiectul „Întărirea Rețelei Naționale de mediatori Romi pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației rome” (mai 2015-august 2016), finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian, s-au înființat 45 de centre comunitare în 6 județe (Giurgiu, Călărași, Dolj, Gorj, Neamț și Botoșani), iar prin Mecanismul Fiananciar Elvețian, Ministerul Sănătății implementează un proiect la nivelul a 3 județe (Botoșani, Sălaj, Tulcea), prin care vor fi înființate 7 centre comunitare integrate.

Dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și măsurile întreprinse în asigurarea serviciilor medico-sociale vor fi corelate cu Strategiile naționale cu impact asupra reducerii sărăciei și promovării incluziunii sociale.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*