Din 3 decembrie, noi măsuri privind stimularea ocupării forței de muncă

Din 3 decembrie, noi măsuri privind stimularea ocupării forței de muncă

somajNoi măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă vor intra în vigoare începând cu data de 3 decembrie 2016. Prin completările aduse Legii 76/2002 se modifică modalitatea de acordare a primelor de mobilitate (prima de instalare, respectiv prima de încadrare), este introdusă prima de activare și cresc subvențiile acordate agențiilor economici pentru angajarea șomerilor. Astfel:

Cuantumul primei de instalare crește și se acordă diferențiat după cum urmează:

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care își au domiciliul sau reședința, și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se va acorda în două tranșe (50% din cuantumul stabilit, la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare);
b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;
d) persoanele care au locuința asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator sau autoritățile publice locale sau centrale primesc prima într-o singură tranșă la data instalării;
Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Prima de încadrare se modifică și se acordă după cum urmează:

-persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, pot beneficia de o primă de încadrare neimpozabilă
-cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă
-prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni
-prima de instalare și prima de încadrare se acordă persoanelor șomere care au domiciliul sau reședința ori își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate care se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, -Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Nu beneficiază de primele de mobilitate:

-persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
-persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
-persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

Prima de activare se acordă pentru:

-Șomerii care nu beneficiază de indemnizație de șomaj înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.
-Nu beneficiază de această primă de activare persoanele care se angajează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.


Facilități pentru angajatori

Angajatorii care încadrează în muncă, pe o perioadă nedeterminată tineri NEET – (tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani, care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni;

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei;

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent o sumă în cuantum de 900 lei pe o perioadă de 18 luni;
Angajatorii care încadrează în muncă, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei.

Facilitățile prevăzute mai sus se acordă angajatorilor în situația în care tinerii NEET și persoanele din categoriile menționate sunt înregistrați ca șomeri în evidența agenției județene pentru ocuparea forței de muncă.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*