La Muzeul de Artă din Cluj-Napoca:  SALONUL  ANUAL DE ARTĂ

La Muzeul de Artă din Cluj-Napoca: SALONUL ANUAL DE ARTĂ

Vernisajul expoziţiei „Salonul Anual de Artă”, eveniment organizat de Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Cluj-Napoca şi găzduit în sălile de expoziţii temporare de la parterul Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Vernisajul, cu un succes răsunător, a avut loc pe data de 8 decembrie 2016, începând de la ora 18.

La vernisaj au luat cuvântul: prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovács, managerul Muzeului de Artă Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ioan Sbârciu, preşedintele Senatului Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca; Ioan Horvath Bugnariu, preşedintele UAP – Filiala Cluj-Napoca; criticul de artă Németh Júlia; prof. univ. dr. Radu Moraru; criticul şi istoricul de artă Negoiţă Lăptoiu; pictorul Teodor Botiş şi dr. Dan Breaz, muzeograf al Muzeului de Artă Cluj-Napoca. În cadrul evenimentului au fost înmânate premiile de excelenţă ale Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Cluj-Napoca.

Expoziţia reprezentativă a artiştilor clujeni de toate generaţiile cuprinde lucrări de pictură, de sculptură, de grafică, de foto-video – artă ambientală, de ceramică şi de artă textilă, şi rămâne deschisă publicului în perioada de 9 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017.

La Muzeul de Artă din Cluj-Napoca: REVELATOARE SINTEZĂ A SALONULUI ANUAL DE ARTĂ

A intrat deja într-o bună tradiţie ca în spaţioasa şi eleganta ambianţă de la parterul palatului baroc din Piaţa Unirii 30, Cluj-Napoca, să fie răsfirată generoasa ofrandă de spirit prin care membrii filialei clujene a Uniunii Artiştilor Plastici îşi mărturisesc constanţa în performanţă creativă. Peste 300 de pictori, sculptori, graficieni, artişti decoratori şi foto, designeri, probează nobila preocupare de a-şi valorifica integral disponibilităţile unor autentice vocaţii, prin intermediul cărora comunitatea capătă acces la rezonanţele unor profunde semnificaţii de ordin ideatic şi afectiv. Ţine de domeniul firescului ca după ani de acumulări, decantări şi motivate opţiuni de ordin stilistic, fiecare expozant să-şi dezvăluie câştigul în sintetism şi sugestivitate.

Realitatea este că în prestigioasa urbe academică s-a instaurat cu mult timp în urmă un fertil climat cultural, stimulativ în promovarea artei la nivelul exigenţelor estetice contemporane. Contribuţie esenţială la afirmarea unor solide norme de conduită, consonante cu aşeptările publicului receptor, au adus-o neîndoielnic prezenţa unor reputate instituţii formative în prag iniţial: Universitatea de Artă şi Design, alături de liceul de specialitate, animate de remarcabili dascăli şi artişti cu recunoscută notorietate. Dintotdeauna freamătul rodnic al unui fortifiant climat a reprezentat îndemn la rigoare personală, ca sursă pentru atingerea unui râvnit şi rezistent statut valoric.

Pentru cei care-şi rezervă răgaz de meditaţie şi contemplare în relaţie cu impresionanta atmosferă creată de polifonia soluţiilor formale vehiculate cu adâncă sensibilitate, impresia primă este de puternic flux expresiv al unor imagini, obiecte, compuneri creative, fixate pe un extins ecran imaginativ. Pe îndelung exersate arii inspirative se materializează incitante ipostaze ale naturii şi vieţii, reconstituind aspecte inedite, extrase din creuzetul existenţialului curent, din poetica universului terestru sau astral şi cel mai adesea reacţii obiectivate iscate din plămada memoriei afective şi-a gândului transfigurator. Dezinvolte, ardente ori filtrate armonii cromatice, lejere ori tensionate traiecte grafice proiectate pe fundalul unor sugestive atmosferizări, suple ori frământate volumetrii sculpturale, alături de enigmatice şi frapante accente desprinse din configuraţia pieselor de tapiserie, broderie, design textil, ceramică, porţelan, sticlă, efecte foto, procesare computerizată mărturisesc fecundele peregrinări ale fanteziei pe orizonturi aureolate de solaritate şi exuberanţă, de bucurie, certitudini şi confirmări de ideal şi nu de puţine cantonări sub zodia dramaticului. Subtile trimiteri la amprenta unor vechi şi perene civizaţii, invocate cu gând recuperativ de semnificaţii, ancorări ale umanului pe traiectoriile unor curajoase evaziuni şi râvnite împliniri de destin, admirabile preocupări de a sugera oferte şi a oferi soluţii pentru rafinata ornamentare a ambianţelor noastre cotidiene recomandă fecundele direcţii ale repertoriului şi demersului artistic.

Demn de reţinut se impune şi faptul că acest bogat florilegiu de pulsaţii şi finalităţi creative devine expresiv şi convingător în determinarea de opţiuni şi asimilări de ordin spiritual prin abilităţile plurivalente ale unor limbaje temeinic particularizate stilistic. Nu doar la nivelul artiştilor consacraţi, cu recunoscut palmares, ci şi la exponenţii generaţiilor mai tinere se observă îmbucurător persistenţa în argument calitativ, lansându-se evident soluţii formale capabile să individualizeze viziuni şi să amplifice şansele la durată într-o competiţie a valorilor autentice. Într-un context al unei trepidante postmodernităţi, marea majoritate a plasticienilor clujeni se arată adepţii unei confesiuni întemeiate pe sintaxă formală inteligibilă, adânc profesionistă, cu revelatoare, pozitive consecinţe spirituale.

Cu toată evidenţa unei manifestări rotunjite la condiţia de semnificativ eveniment cultural, dincolo de bucuria contemplării se insinuează nolens-volens şi tristeţea perpetuării unui dăunător dezinteres oficializat. Din numeroasele fonduri locale, judeţene, risipite pentru nu puţine cauze obscure, în ultimul sfert de veac nu s-a alocat nicio resursă pentru achiziţionarea de la saloanele anuale ale Filialei clujene a Uniunii Artiştilor Plastici de lucrări reprezentative care să întregească zestrea Muzeului de Artă. Din păcate, comportamentul e generalizat la nivel naţional! Printr-o astfel de practică deplorabilă valoroase opere de patrimoniu s-au răsfirat în neant, iar peste timp va fi tot mai dificil de configurat amprenta artistică specifică ultimului interval istoric. Spre cinstea lor, şi creatorii din domeniul artelor plastice se situează deasupra unor vitrege împrejurări, sporind cuantumul de splendori spirituale care le motivează la
modul superior vocaţia şi destinul.

Negoiţă LĂPTOIU (http://ziarulfaclia.ro/la-muzeul-de-arta-din-cluj-napoca-revelatoare-sinteza-a-salonului-anual-de-arta/)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*