IPJ Cluj: Folosirea articolelor pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune !

IPJ Cluj: Folosirea articolelor pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune !

IPJ Cluj reaminteşte cetăţenilor că este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine şi siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

Potrivit unei informări transmise presei de Poliţia clujeană, nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii: între orele 24:00 – 06:00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale; la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri; la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze; la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre; pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţiile deschise cu aglomerări de persoane; la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri. Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază se execută jocurile respective.

„Conform prevederilor HG 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, acestea se clasifică în următoarele categorii: articole pirotehnice de divertisment; articole pirotehnice de scenă; alte articole pirotehnice. Articolele pirotehnice de divertisment se împart la rândul lor, astfel: categoria F1 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut, cu un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv în imobile cu destinaţia de locuinţe (de exemplu: steluţe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc); categoria F2, F3 şi F4 – articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în exterior şi exclusiv de către pirotehnicieni. Este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine şi siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului” – atenţionează IPJ Cluj.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*