Pensiile cresc din 2017, salariile rămân la nivelul din 2016

Pensiile cresc din 2017, salariile rămân la nivelul din 2016

O serie de măsuri pentru creșterea pensiilor și menținerea drepturilor salariale obținute în cursul acestui an de personalul din sectorul bugetar, în condițiile asigurării stabilității bugetare, precum și prevederi referitoare la domeniul bugetar-fiscal au fost luate de Guvern.

Aceste măsuri au fost promovate în regim de urgență pentru a asigura stabilitatea bugetară și a permite viitorului Guvern să elaboreze proiectul legii bugetului de stat și al legii bugetului asigurărilor sociale de stat și să-și stabilească propriile politici publice.

Printr-o Ordonanță de Urgență adoptată astăzi, Guvernul a majorat valoarea punctului de pensie pentru anul 2017 cu 5,25%, de la 871,7 lei la 917,5 lei. Pensiile militare de stat se majorează tot cu 5,25%.

De asemenea, Ordonanța de Urgență stabilește că în anul 2017 drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sunt menținute la nivelul aferent lunii decembrie 2016, nivel care include toate majorările salariale aprobate în decursul acestui an și devenite aplicabile după publicarea lor în Monitorul Oficial. Astfel, Ordonanța de urgență nu afectează majorările salariale aprobate prin acte normative în cursul anului 2016, cu termene de acordare stabilite pentru anul 2017, respectiv pentru personalul didactic și didactic-auxiliar și cel din sănătate.

În lipsa acestei reglementări privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, începând cu 1 ianuarie 2017 s-ar aplica în integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu o valoare de referință de 600 lei, ceea ce ar determina reduceri salariale pentru unele categorii de personal.

Pentru asigurarea stabilității bugetare, vor fi menținute și în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 unele măsuri aprobate în anii anteriori, cum ar fi:

neacordarea de premii, tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță, indemnizații la ieșirea la pensie, trecerea în rezervă sau retragere.

menținerea la nivelul acordat pentru luna decembrie 2016 a indemnizațiilor de care beneficiază unele categorii de persoane (academicieni, revoluționari, artiști, persoane persecutate din motive politice și etnice).

munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru să fie compensată numai cu timp liber corespunzător.

decontarea doar a 3 călătorii dus-întors sau 6 simple pentru magistrați, revoluționari.

menținerea și în perioada 1 ianuarie — 28 februarie 2017 a bazei de calcul utilizate pentru stabilirea indemnizațiilor de ședință pentru consilierii locali.

Actul normativ stabilește în principal și următoarele măsuri bugetare:

În perioada 1 ianuarie — 28 februarie 2017 se menține cota de contribuție la Pilonul II de pensii la nivelul anului 2016.

În anul 2017 se menține numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale la nivelul celui stabilit în anul 2014, prin derogare de la art. III, alin. (8) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Sursa: cotidianultransilvan.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*