Concursul „Tinerii dezbat” devine olimpiadă naţională

Concursul „Tinerii dezbat” devine olimpiadă naţională

Concursul naţional de dezbateri oratorice „Tinerii dezbat”, iniţiat în 2009 de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, va avea, începând din acest an şcolar, statut de olimpiadă naţională. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat” a fost aprobat de ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru.

Decizia de schimbare a statutului competiţiei „vizează cultivarea unei atitudini critice, logice şi raţionale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum şi conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susţinerea dialogului interetnic şi a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare”. De asemenea – precizează MENCŞ, într-un comunicat remis presei – „se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de documentare, de argumentare şi de utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs argumentativ, a gândirii critice şi raţionale, a fair-play-ului în rundele de dezbateri, în comunicarea şcolară şi în societate”. Un obiectiv important îl reprezintă şi „cunoaşterea valorilor democratice, exersarea de către elevi a practicilor democratice de bază în vederea asumării rolului şi statutului de cetăţean activ”. Nu în ultimul rând, prin organizarea acestei olimpiade „se pune accent pe dezvoltarea capacităţii de a face deosebirea, în raport cu un anumit context, între «practici democratice» şi «practici nedemocratice», identificând exemplele de bună practică din diverse domenii”.

Potrivit regulamentului de organizare, publicul-ţintă al olimpiadei este format din elevii de liceu, fiecare unitate de învăţământ având dreptul să înscrie echipe compuse din 3 elevi, la două secţiuni: începători şi avansaţi. La secţiunea „începători”, liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care, până la data înscrierii în concurs, nu au mai participat la nicio competiţie de profil. Secţiunea „avansaţi” este deschisă celor cu experienţă competiţională anterioară, însă liceele se pot înscrie doar dacă au echipe şi la prima secţiune.

Prima ediţie a Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat” se va desfăşura în acest an şcolar.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*