Guvernul vrea bani mai mulți la buget!

Guvernul vrea bani mai mulți la buget!

Guvernul actual și-a propus să pună pe butuci tot ce mai mișcă în țară, drept care a aprobat vineri memorandumul prin care obligă societățile de stat să repartizeze la buget minimum 90% din profitul net obținut în 2016. Este o măsură care va afecta companiile, deoarece vor rămâne fără fonduri de investiții pentru următoarea perioadă.

Guvernul a mandatat reprezentanții statului în AGA/CA la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, să ia măsurile necesare pentru repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat în 2016 (sub formă de dividende/vărsăminte) la bugetul de stat.
Conform legislației în vigoare, repartiția profitului net se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul societăților, și de către Consiliul de Administrație, în cazul regiilor autonome.

OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome reglementează repartizarea unei cote de “minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat“.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*