Condițiile cerute pentru acordarea  „Primei chirii”

Condițiile cerute pentru acordarea „Primei chirii”

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a anunţat condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească șomerii pentru ajutorul denumit „Prima chirie”.

Şomerii care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea de domiciliu / reşedinţă şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate, pot primi cel mult 900 de lei/lună pe o perioadă de cel mult 36 de luni. Acest sprijin financiar, denumit „Prima de relocare” sau „Prima chirie”, este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor de chirie şi utilităţi, în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi nu poate depăşi 900 de lei/lună. Prima este neimpozabilă şi se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Pentru a beneficia de „Prima chirie”, persoanele interesate trebuie să adreseze o cerere agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă unde sunt înregistrate şi să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: * să fie înregistrate ca şomeri la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă * să se angajeze în baza un ui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru cel puţin 12 luni * localitatea unde va fi prestată munca să fie situată la mai mult de 50 de km faţă de localitatea de domiciliu sau reşedinţă * să îşi schimbe domiciliul sau să îşi stabilească reşedinţa în localitatea unde va lucra (sau în localităţile învecinate) * să aibă venituri nete lunare mai mici de 5.000 lei/lună, realizate de solicitant în situaţia în care este persoană singură sau împreună cu familia * să nu beneficieze de locuinţă de serviciu (sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei) asigurată de angajator sau de către autorităţile publice locale.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*