Regulamentele de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru ONG-uri, în consultare publică la Consiliul Județean Cluj

Regulamentele de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru ONG-uri, în consultare publică la Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj supune spre consultare publică proiectele de hotărâri pentru aprobarea Regulamentelor de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul județului Cluj pentru organizațiile, asociațiile și fundațiile neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și pentru entitățile publice care implementează programe și proiecte din sfera tineretului și activităților socio-educaţionale, a sportului, culturii și cultelor religioase recunoscute în România. În acest scop, proiectele de hotărâri sunt postate și pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean Cluj, la adresa http://www.cjcluj.ro/proiecte/.

Astfel, pentru a veni în sprijinul entităților care intenționează să depună proiecte în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, dar și pentru a evita anumite dificultăți de genul celor care au apărut în trecut în acest domeniu, Consiliul Județean Cluj a inițiat mai multe modificări ale vechilor Regulamente care prevăd principiile, cadrul general și procedura acordării finanțărilor din fonduri publice județene. În acest sens, ca urmare inclusiv a recomandărilor făcute de auditorii publici externi ai Camerei Județene de Conturi, principalele modificări operate se referă la clarificarea unor termeni legali și expresii folosite, completarea documentației cu alte acte pe care solicitanții trebuie să le depună împreună cu cererea de finanțare, reglementarea clară a atribuțiilor comisiilor de selecție și de contestații în cadrul procesului de evaluare și selecție a solicitărilor de finanțare nerambursabilă, detalierea documentelor pe care solicitanții trebuie să le depună pentru primirea finanțării aprobate etc. De asemenea, au fost modificate contractul tip de finanțare nerambursabilă și unele formulare din anexa regulamentului, respectiv au fost introduse două noi declarații pe care solicitantul trebuie să le depună.
„Scopul acestui demers pe care l-am inițiat, de a supune consultării publice proiectele de modificare și completare a regulamentelor de finanțare, îl reprezintă atât intenția de îmbunătățire a acestora în urma unei consultări cât mai largi cât și dorința de a dovedi o maximă transparență în ceea ce privește cheltuirea banului public”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe.

Reamintim în acest context faptul că nivelul sumelor alocate din bugetul județului Cluj pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor și programelor ONG-urilor în ultimii ani a fost după cum urmează: domeniul Cultură: 2012 – 300,00 mii lei, 2013 – 350,00 mii lei, 2014 – 350,00 mii lei, 2015 – 550.00 mii lei și 2016 – 600.00 mii lei, domeniul Culte: 2012 – 806,50 mii lei, 2013 – 1150, 00 mii lei, 2014 – 1300,00 mii lei, 2015 – 1600,00 mii lei și 2016 – 3000,00 mii lei, domeniul Tineret: 2012 – 300,00 mii lei, 2013 – 350,00 mii lei, 2014 – 350,00 mii lei, 2015 – 700.00 mii lei și 2016 – 700.00 mii lei și domeniul Sport: 2012 – 1000,00 mii lei, 2013 – 1100,00 mii lei, 2014 – 1200,00 mii lei, 2015 – 1500,00 mii lei și 2016 – 1700,00 mii lei.

Biroul de presă
6 Februarie 2017

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*