Se schimbă regulile pentru proiectele finanţate din bani publici

Se schimbă regulile pentru proiectele finanţate din bani publici

De luni, 27 februarie, se aplică noi reguli pentru proiectele finanțate din bani publici. Acestea schimbă și cadrul legal de desfășurare a achizițiilor publice, simplificând modul de prezentare a indicatorilor ce stau la baza aprobării investițiilor.

Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 reglementează etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor și proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Aceasta intră în vigoare din 27 februarie, potrivit avocatnet.ro.

Actul normativ se referă la forma și conținutul notei conceptuale, temei de proiectare, studiului de prefezabilitate, al celui de fezabilitate sau documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, dar şi a proiectului pentru autorizarea, sau desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectului tehnic de execuţie. Totodată, se va schimba structura devizelor pe obiect și a devizului general al investiției.

Prin intrarea în vigoare a HG nr. 907/2016, tema de proiectare va stabili foarte clar parametrii principali ce trebuie atinşi prin implementarea proiectului, actualizându-se în cadrul fiecărei faze de proiectare. Astfel, tema de proiectare, actualizată şi detaliată cu rezultatele unei faze de proiectare, constituie temă pentru elaborarea următoarei faze de proiectare.

Se va elimina obligativitatea elaborării studiului de prefezabilitate pentru obiectivele de investiţii noi, ale căror documentaţii tehnico-economice intră în competenţa de aprobare a Guvernului – valori de peste 30 de milioane de lei.

Revizuirea devizului general al investiției va fi posibilă doar în anumite momente:

– la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate;

– la data solicitării autorizaţiei de construire;

– după finalizarea, în condițiile legii, a procedurilor de achiziție publică;

– la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, a listei obiectivelor de investiții.

Se vor stabili noile procente de cheltuieli diverse şi neprevăzute:

– 10% în cazul executării unui obiectiv, sau obiect nou de investiţii;

– 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţile existente.

Devizul general va include suplimentar, începând cu data de 27 februarie 2017, categorii de cheltuieli noi, necesare pentru stabilirea valorii estimate a obiectului de investiție.

Noile prevederi se vor aplica proiectelor de investiții finanțate atât din fonduri publice, cât și celor finanțate din fonduri europene.

sursa: avocatnet.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*