Selecție de proiecte sportive pentru finanțare nerambursabilă!

Selecție de proiecte sportive pentru finanțare nerambursabilă!

Primăria municipiului Dej, organizează SELECȚIE PUBLICĂ DE PROIECTE
pentru acordarea de FINANȚARE NERAMBURSABILĂ asociațiilor sau fundațiilor fără scop patrimonial, cu sediul în oraș, și care desfășoară activități în domeniul sportului.

Programele sportive pentru care se acordă finanțare:
1. “Dezvoltarea sportului pentru toți;”
2. “Dezvoltarea activităților de educație fizică în școli (program cu caracter permanent)”;
3. ”Susținerea și promovarea sportului de performanță”
4. ”Dezvoltarea bazei materiale de agrement sportiv”;

Termenul de depunere a documentației în vederea solicitării finanțării: este de 15 zile lucrătoare în perioada 9 – 30 martie 2017, ora 12 00 la Registratura Primăriei Municipiului Dej, Strada 1 Mai Nr. 2.
Cuantumul total al finanțării este în sumă de 1.120.000 lei și se desfășoară pe tot anul bugetar 2017.

Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice sunt prevăzute în Legea Nr. 350/2006 coroborată cu Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport Nr. 130/2006.
Legea educaţiei fizice şi sportului Nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului Nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului Nr. 69/2000.
Pentru programul „Sportul pentru toți” selecţia publică de proiecte este organizată în baza prevederilor Legii Nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și Legii Nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți”, proiecte înaintate de către structuri sportive fără scop patrimonial din Municipiul Dej, pentru anul 2017.
Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este pusa la dispoziția solicitanților este pe site-ul www.primariadej.ro, secțiunea Informații publice.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*