Conferință pe marginea Regimurilor matrimoniale, de ieri și de azi

Conferință pe marginea Regimurilor matrimoniale, de ieri și de azi

La Cercul Militar Dej a avut loc marți, 21 martie, o nouă întâlnire din seria Conferințelor Astrei, inițiate și organizate de Despărțământul „Dr. Teodor Milali” Dej al ASTRA. Cu acest prilej, Conf. univ. dr. Florin Iosif Moldovan, Prodecan al Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad a susținut prelegerea cu titlul „Considerații generale privind Regimurile matrimoniale”, moderatorul evenimentului fiind scriitorul și publicistul Zorin Diaconescu.
Cunoscut dejenilor mai mult în postura de fost comisar-șef în Poliția municipiului Dej, decât un specialist în Istoria Dreptului Românesc sau al Dreptului Privat Român, dr. Florin I. Moldovan a surprins în mod plăcut auditoriul, prezentând o temă despre care îndeobște toată lumea crede că știe tot. Ei bine, domnia-sa a reușit să demonstreze contrariul acestei convingeri, întrucât, în prezent, încheierea unei căsătorii generează, alături de drepturi și îndatoriri de natură personală între soți, un întreg evantai de obligații adiacente, mai puțin cunoscute, dar care fac obiectul tranziției de la regimul comunității de bunuri conform Codului familiei (din 1954), la regimurile matrimoniale reglementate de noul Cod civil (2011).
După o scurtă istorie a regimurilor matrimoniale, de la greci și romani, până în zilele noastre, prelegerea s-a axat pe analiza raporturilor personale și patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, cu o prezentare sintetică a regulilor care organizează latura patrimonială a stării de căsătorie. Pornind de la regulile cu un spectru larg de acțiune, aplicabile oricare ar fi regimul matrimonial concret, până la cele alocate regimurilor matrimoniale reglementate de Codul civil român (regimul comunității legale, regimul comunității convenționale, regimul separației de bunuri), prelegerea a scos în evidență faptul că, spre deosebire de alte ramuri ale Dreptului civil, finalitatea normelor Dreptului familial, nu este aceea de a institui o „justiție comutativă”, ci de a organiza o instituție a „stării de bine”, personale și patrimoniale, a fiecăruia din membrii familiei. Realizabil, desigur, doar prin asigurarea unui echilibru între independența fiecăruia dintre soți și solidaritatea intrafamilială tradițională.

Astfel, așa cum a subliniat conferențiarul Florin Moldovan, dispozițiile Codului civil reunite sub titlul „Despre familie” se remarcă prin tendința de „contractualizare” a căsătoriei, lăsând soților libertatea fără precedent în legislația noastră de a-și organiza prin acord comun viata conjugală, îndeosebi în compartimentul patrimonial, subordonat celui personal, ca reflex al autonomiei personale, profesionale și sociale a fiecăruia dintre soți. Tot așa, prin acordul lor, fiind reglate și conflictele familiale.

Prelegerea s-a încheiat cu întrebările puse de participanți, răspunsurile primite antrenând publicul într-o discuție colocvială și neprotocolară, pe marginea temei expuse.

Florin Moldovan (n. 31 iulie 1964, în Bonțida) este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Tibiscus” – Timișoara, promoția 2001, domeniul Științe juridice. În perioada 2001-2002 urmează un curs de formare academică la Facultatea de Drept a Universității „Babeş-Bolyai”, în domeniul Ştiinţelor penale, după care își susține teza de doctorat la Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Geografie, Filosofie (2002).

În perioada 1984-2016 a fost Funcţionar public cu grad de Comisar-șef în cadrul MAI consacrându-se unor activităţi manageriale pe linia poliţiei rutiere, respectiv, coordonarea şi dirijarea acțiunilor preventive, control şi îndrumare din IPJ Cluj – Poliţia municipiului Dej. Din anul 2014 este Conferențiar la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Juridice, la disciplinele Drept Privat Român și Istoria Dreptului Românesc. În 2016 se retrage din structurile MAI și se consacră în întregime mediului academic, ocupând în prezent și funcția de Prodecan al Universității de Vest din Arad.

M. Vaida

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*