Adunarea Generală  ASTRA Dej – 2017

Adunarea Generală ASTRA Dej – 2017

Sâmbătă, 22 aprilie, în Sala Amfiteatru a Liceului Teoretic „Al. Papiu Ilarian” a avut loc Adunarea Generală, anuală, a Despărţământului „Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTRA, moment de bilanţ al activităţilor astriste dejene şi prilej de prezentare a viitoarelor proiecte și manifestări culturale, organizate în spritul Asociaţiunii.

După intonarea Imnului României şi al Astrei, lucrările Adunării Generale au fost deschise de preşedintele ASTRA Dej, ec.dr. Radu Gavrilă, care i-a salutat pe participanţi, cuvinte de bun sosit adresate acestora şi oaspeţilor fiind rostite de asemenea, de primarul Costan Morar şi de prof. Iosif Martonoș, director adjunct al instituţiei gazdă.

Următorul moment al reuniunii l-a constituit prezentarea „Raportului de activitate pe anul 2016”, din care a rezultat o prolifică activitate a despărțământului, atât pe linie culturală şi educativă, cât şi prin implicarea asociaţiei în sfera civică. Şi asta deoarece, toate manifestările organizate de ASTRA dejeană s-au bucurat de audienţa unui public constant, de susţinerea administraţiei locale, a diverselor instituţii culturale şi şcolare din oraş, al sponsorilor şi al mass-media, colaborările şi parteneriatele dovedindu-se de fiecare dată rodnice în menţinerea şi promovarea valorilor culturale proprii Văii Someşului.

Dintre aceste activităţi amintim aici proiectele multianuale „Memoria documentelor”, tipăririle şi lansările de carte, conferinţele organizate cu prilejul unor sărbători sau date importante din calendarul evenimentelor naționale, donaţiile de carte, simpozioanele, concursul „Cupa Someșeană” (în colaborare cu Garnizoana Dej), activitățile cercurilor astriste (literar, artă plastică, dansuri populare), expoziţiile şi spectacolele, între care se evidenţiază „Lada de zestre a folclorului someşean” și festivalul „La Cășeiu colindăm, pe Domnul Îl lăudăm”, ambele consacrate sărbătorilor de iarnă, dar şi menţinerea unei strânse legături cu despărţămintele din zonă (Năsăud, Beclean, Târgu Lăpuș, Gherla) și din ţară (Blaj, Sibiu, Iași, Șomcuta Mare) ca de altfel şi cu Cercurile astriste din Căşeiu, Vad şi Gâlgău. Nu în ultimul rând, un proiect de suflet pentru Astra dejeană l-a constituit organizarea unei noi ediții a „Taberei de cultură şi civilizaţie românească: Acasă la noi” , care a găzduit un grup de elevi din Sireți, Republica Moldova, membri ai Ansamblului „Siret”.

În afara acestor proiecte, derulate an de an, ASTRA Dej a inițiat și altele, noi, care au demarat la finele anului 2016, respectiv, ciclurile de conferințe întitulate: „Conferințele Astrei dejene”, „Ambasadori ai culturii și civilizației someșene” și „Tineri la tribuna Astrei”, la care se adaugă și proiectul „Academicienii printre noi” , în parteneriat cu Filiala Cluj a Academiei Române.

Prezentarea programului de activități pentru anul în curs de către prof. Cristian Groșan, vicepreședintele ASTRA Dej și al raportului financiar de către trezorierul ec. Virgil Mârza, precum și felicitările și aprecierile legate de activitatea dejenilor, adresate de către oaspeți – deputatul Cornel Itu, dr. Ligia Dănilă, preşedinte ASTRA Beclean, Zorin Diaconescu, Bistrița, dr. Valeria Bilț, președinte ASTRA Târgu Lăpuș și prof. Mircea Daroși, ASTRA Năsăud, numărându-se printre aceștia, au încheiat prima parte a Adunării Generale.

Din păcate, pentru a doua parte, a rămas prea puțin timp, această secțiune fiind destinată susținerii a două prelegeri de către tinerii astriști, doctoranzi ai UBB Cluj, istoricul Marian Horvat și preot Maxim Morariu.

Primul dintre conferențiari s-a referit la „Instituții în dialog: ASTRA și universitățile”, accentuând nevoia de comunicare între mediul academic și cel cultural din orașele de provincie, menținut în viață, cu precădere, de intelectualii Asociațiunii.

A doua conferință, a avut ca temă „Rolul tânărului cercetător științific în ASTRA” și s-a axat pe nevoia stimulării și susținerii cercetării științifice de către stat și instituțiile cu putere financiară, ca singură șansă de cunoaștere și aprofundare a trecutului și prezentului, deopotrivă.

Adunarea Generală a astriștilor dejeni s-a încheiat cu discuții colocviale pe marginea numeroaselor proiecte comune, actuale și viitoare.

M. Vaida

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*