Prima Școală Academică Internațională, la Dej

Prima Școală Academică Internațională, la Dej

Sub egida Filialei Cluj a Academiei Române, la sfârșitul săptămânii trecute (27-30 aprilie), a avut loc la Dej, prima ediție a Școlii Academice Internaționale – „Dr. Teodor Mihali – Bancherul” (SAMT), având ca temă: „Economie şi istorie la confluenţa Someşurilor”. Organizat de Despărțământul Dej al ASTRA, în parteneriat cu Primăria municipiului Dej, evenimentul desfășurat în Sala Amfiteatru a Liceului Teoretic „Al. Papiu Ilarian” s-a bucurat de o amplă colaborare și susținere din partea Comisiei de Istorie Economică și Istoria Gândirii Economice a Academiei Române, precum și a Secţiunii Economice a Asociaţiunii ASTRA.

Manifestarea a fost deschisă oficial, vineri, în prezența primarului Costan Morar, de către ec. dr. Radu Gavrilă, președintele Despărțământului „Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTRA, inițiatorul și amfitrionul acestei reuniuni de o înaltă ținută științifică, atât prin participanții săi, academicieni, profesori universitari, cercetători și istorici din aproape toate centrele universitare importante din țară și din Republica Moldova, cât și prin temele abordate.

După alocuțiunile rostite de acad. Emil Burzo – Președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române și ec. Dumitru Borțan – Vicepreședinte cu probleme economice al Asociațiunii ASTRA, au urmat mesajele de salut din partea oaspeților și cuvintele de bun venit adresate de primarul municipiului participanților, această primă parte a simpozionului consacrat economiei și istoriei din arealul someșean încheindu-se cu două comunicări, dintre care, prima, Contribuții ale intelectualilor din comitatul Dăbâca la elaborarea unor noi legi precum și la dezvoltarea învățământului în limba română, în sec. XIX a fost susținută de acad. Emil Burzo, iar cea de a doua, Istoria economică, comunicare între generații, de către de Prof. univ. dr. Maria Mureșan (Academia de Studii Economice București). Momente la care a fost prezent și deputatul Cornel Itu, unul dintre sponsorii de suflet ai evenimentului.

A doua parte din programul zilei a cuprins dezbaterea: „Istoria economică, încotro? Direcții și obiective pentru Școala Academică „Dr. Teodor Mihali – Bancherul” și i-a avut ca moderatori pe Prof. univ. dr. Maria Mureșan și Prof. univ. dr. Mihai Drecin, urmată de prezentarea comunicărilor: Derapajele parteneriatului public – privat. Cauze, efecte şi proiecţii – Prof. univ. dr. Gabriel Popescu (ASE București); Asociațiunea ASTRA, prima Școală economică românească din Transilvania – Ec. Dumitru Borțan și ing. Paul Gruian (ASTRA Sibiu); Aspecte ale istoriei militare la confluența Someșurilor de la cucerirea maghiară la stăpânirea habsburgică – Prof. Constantin Albinetz (Centrul Cultural Dej); Istorie şi economie fluvială. Dejul în „Monografia comitatului Sălagiu” de Petri Mór – Prof. Györfi-Deak György (Biblioteca Jibou); Breslele și dezvoltarea meșteșugurilor din Dej (a doua jumătate a sec. XV – sec. XVI) – Marian Horvat (UBB Cluj) și Retrospectiva finanțării sistemului de sănătate din Republica Moldova, în comparație cu România – Dr. Oxana Miron (Universitatea Cahul, Republica Moldova).

Școala Academică și-a continuat lucrările, sâmbătă, cu o nouă serie de comunicări, moderate de Prof. dr. Ioan Abrudan și dr. Iosif Marin Balog. Au fost prezentate lucrările: Studenți români din fostul comitat Solnoc-Dăbâca la universitățile europene (1700-1919) – Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean (Institutul de Cercetări Socio-Umane Tg. Mureș al Academiei Române); Între Geografie și Istorie. Contribuții la structura instituțiilor de credit cu capital românesc din bazinul Someșurilor (1873-1911) – Prof. univ. dr. Mihai Drecin (Universitatea Oradea); Eseu despre băncile românești din Comitatul Solnoc-Dăbâca (1890-1914) – Prof. univ. dr. Vasile Dobrescu (Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș); Implicații financiar-economice ale Primului Război Mondial în Transilvania. Studiu de caz – Prof. univ. dr. Ioan Lumperdean (UBB Cluj) și Cercetător ştiinţific dr. Iosif Marin Balog (Institutul de Istorie Cluj-Napoca al Academiei Române); Elite și instituții de învățământ economice clujene în perioada interbelică – Prof. univ. dr. Ion Zainea (Universitatea Oradea) și Contribuția lui Neagoe Basarab la dezvoltarea managementului românesc – Prof. univ. dr. Ioan Abrudan (Universitatea Tehnică Cluj).

Ultima dezbatere a simpozionului, moderată de Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean și dr. ec. Radu Gavrilă, s-a axat pe Rolul actual al Secțiunii economice a ASTREI. Opinii, analize, propuneri. Au fost prezentate comunicările: Meșteșugurile de pe cele două Someșuri în perioada medievală – Lect. univ. dr. Ancuța Berendea (Universitatea Tehnică Cluj); Exploatarea zăcămintelor de sare de la Dej și Ocna Dej până în secolul al XIX-lea – Prof. Cristina Simona Albinetz (C.N. „A. Mureșeanu” Dej); Aspecte ale activităţii economice desfăşurate de Fondurile Grănicereşti năsăudene în ultimele două decenii ale secolului XIX – Pr. Marius Morariu (UBB Cluj); Imaginea duşmanului economic, reflectată în ziarul ,,Lupta Ardealului” din anul 1947 – Adrian-Cosmin Iușan (UBB Cluj); Aspecte economice în procesul de restituire a proprietăților grănicerești (1861-1890) – Dr. Adrian Onofreiu (Serviciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale) și Istorie economică si cultură. Omagiu Prof. univ. dr. Vasile Bozga – Ec.dr. Radu Gavrilă (Secțiunea economică a ASTRA).

Cele trei zile de simpozion, profunde prin conținut și pragmatice în dezbateri, s-au încheiat cu lansarea programului SATM pentru 2018 și vizitarea unor obiective turistice din Dej și din zonă.

M. Vaida

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*