Sistemul medical românesc: discrepanțe mari între sat și oraș

Sistemul medical românesc: discrepanțe mari între sat și oraș

În anul 2016, activitatea din sistemul sanitar (public şi privat) s‐a desfăşurat în peste 60 mii unităţi sanitare (49 mii de unităţi sanitare în mediul urban şi 11 mii unităţi sanitare în mediul rural).

Pe principalele categorii de unităţi, reţeaua sanitară a dispus în anul 2016 de: 570 spitale, 800 de centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi centre de sănătate, 470 de ambulatorii de specialitate şi ambulatorii integrate spitalelor, o reţea de 6,3 mii laboratoare medicale şi laboratoare de tehnică dentară, peste 40 de mii de cabinete medicale şi 9,5 mii farmacii, drogherii şi puncte farmaceutice.

Medicina primară

Medicina primară, asigurată prin reţeaua de cabinete medicale de familie, repezintă primul contact al populaţiei cu sistemul sanitar, atât pentru diagnosticarea şi tratarea unor boli, cât şi pentru realizarea examenelor medicale preventive. Cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcţionat în mediul urban, 6,7 mii cabinete comparativ cu 4,6 mii cabinete în mediul rural. În mediul rural, unui cabinet de medicină de familie i‐au revenit de 1,3 ori mai mulţi locuitori (aparținând populaţiei rezidente) comparativ cu un cabinet din mediul urban.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate este asigurată prin unităţi specializate de tipul ambulatoriilor de specialitate, centrelor medicale şi stomatologice, policlinicilor, centrelor de diagnostic şi tratament, al altor unităţi medicale, unități care sunt situate, în majoritate, în mediul urban. Reţeaua cabinetelor medicale independente de specialitate şi cea a cabinetelor stomatologice independente – parte a sistemului de asigurare a asistenţei medicale ambulatorii – este situată, de asemenea, în cea mai mare parte în mediul urban

În anul 2016, la 10.000 locuitori1 în mediul rural au revenit numai 0,4 cabinete medicale independente de specialitate comparativ cu 9,8 cabinete în mediul urban.

Personalul medico‐sanitar

Din punct de vedere al asigurării cu personal medico‐sanitar, în anul 2016, sistemul de sănătate a dispus de 57,3 mii medici, 16,4 mii medici dentişti, 17,2 mii farmacişti, 137,2 mii personal cu pregătire sanitară medie şi 66,3 mii personal sanitar auxiliar. Structura personalului sanitar este preponderent feminină, ponderea femeilor în rândul medicilor și al medicilor dentişti fiind de peste două treimi, iar în rândul farmaciștilor de 90,0%. Un număr de 1,4 mii fiziokinetoterapeuți şi 13,8 mii asistenţi medicali cu studii superioare au asigurat îngrijirea medicală în unităţile din sistemul sanitar public şi privat. Distribuţia personalului sanitar pe medii de rezidenţă este determinată de repartizarea teritorială a unităţilor sanitare, păstrându‐se discrepanțele majore existente.

Din totalul medicilor, 21,5% au fost medici de familie, aproape două treimi dintre aceştia desfășurându-și activitatea în mediul urban. În anul 2016, discrepanţele pe medii de rezidenţă privind asigurarea populaţiei cu personal medical sunt evidențiate de numărul mai mare de locuitori care au revenit unui cadru medico‐sanitar, astfel: în mediul rural au revenit de 7,9 ori mai mulți locuitori unui medic, de 6,1 ori mai mulţi locuitori unui medic dentist și de 4,0 ori mai mulţi locuitori unui farmacist, față de mediul urban.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*