Granturi pentru olimpicii care aleg să studieze în România

Granturi pentru olimpicii care aleg să studieze în România

Absolvenţii de liceu premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale admişi la facultate vor primi, începând din anul universitar 2017-2018, granturi cu o valoare cuprinsă între 1.500 de euro/an şi 3.000 de euro/an, în funcţiile de tipul olimpiadei şcolare şi de premiile obţinute: 500-3.500 euro/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1, 2 şi 3) la olimpiade internaționale sau 500-2.500 euro/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1, 2 şi 3) la olimpiade naționale.

Acordarea granturilor este posibilă în baza Hotărârii de Guvern nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare “Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”.

Programul se adresează tinerilor absolvenți care, pe parcursul celor 4patru ani de liceu, au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, câștigând, cel puțin o dată, unul din locurile unu, doi sau trei.

De asemenea, programul propune și acordarea unor sume suplimentare:

maximum 500 euro/an/bursier pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală;
maximum 3.500€/an/echipă formată din cel puțin 5 bursieri provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări, pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei proprii cu care se prezintă la concursuri internaționale de prestigiu.

Tinerii beneficiari ai granturilor au obligația de a urma cursurile unei universităţi din România, de a urma, după terminarea studiilor de licență, studii doctorale în România, inclusiv în cotutelă, respectiv de a lucra cel puțin patru ani în activități de dezvoltare tehnologică într-o unitate CDI cu capital majoritar de stat (institut sau universitate) sau privat din România.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*