Secretarul de stat Vicențiu Știr militează pentru transparența decizională

Preocupările Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social pe problematica transparenței decizionale, în momentul de față vizează un alt mod de abordare, un mod -consider eu- mai pragmatic, mai concret și mai direct, raportat strict la actorii implicați: emitenții deciziilor și cu deosebire beneficiarii acestora, în calitate de parteneri de lucru și nu doar de dialog.

Necesitatea aceastei -spun eu- noi atitudini din partea ministerului, rezultă din majoritatea opiniilor exprimate de reprezentanții unor segmente importante ale societatii civile cu care am avut întalniri (asociații, fundații, sindicate, reprezentanți ai mediului de afaceri, jurnaliști, organisme de informare, etc.)..

Succint aș dori să subliniez câteva din problemele ridicate de către aceștia:
-din totalul actelor normative emise în România, majoritatea covârşitoare sunt creaţia puterii executive. Dincolo de normele emise direct de Guvern prin intermediul ordonanţelor şi a ordonanţelor de urgenţă, marea majoritate a legilor adoptate de Parlament sunt iniţiate de Guvern;
-tot acest corp de legislaţie apare şi este frecvent modificat fără implicarea celor interesaţi, fie că sunt cei care urmează să aplice actele respective sau cei a căror activitate este reglementată prin acestea;
-lipsa transparenţei decizionale, alături de alte carenţe ale activităţii de reglementare, conduce la încrederea scăzută a societăţii în forţa şi importanţa actelor normative;
-legea transparenței decizionale face referire la instituţii publice şi la servicii publice, deşi aceste organisme nu au atribuţii directe în procesul de adoptare a reglementărilor;
-absenţa consultărilor face ca normele să fie frecvent modificate sau înlocuite, lucru ce determină o accentuată instabilitate legislativă şi nu oferă siguranţa necesară cadrului legal existent;
-aplicarea reală a principiului transparenţei ar duce la o mai mare încredere în legi şi reglementări, din moment ce ele ar fi adoptate cu consultarea celor interesați și cu implicarea activă a acestora în elaborarea lor;
– încrederea în cadrul legal va avea ca rezultat un mai mare grad de respectare a legii, cu consecinţe pozitive asupra dezvoltării economice şi a menţinerii unor relaţii de cooperare între aparatul guvernamental şi societate;
-posibilitatea de a formula sugestii şi recomandări cu privire la reglementările care le-au fost prezentate în stadiul de proiect ar perfecta cadrul emitent. Sugestiile astfel formulate, analizate de către autorităţile iniţiatoare care vor decide asupra necesităţii includerii în textul final ar oferi o mai mare încredere și dorință de implicare a societății civile.

În consecință, pe acest fond, strădania mea, a noastră, a ministerului este de a găsi modalități prin care față de societate suntem mai vizibili, mai implicati, mai prezenți. Este nevoie de o schimbare de perspectivă, de un alt mod de abordare al relației cu -subliniez eu- partenerii noștri, cetățeni simpli sau organizați în diverse structuri ale societății civile.
Pe stadiul de implementare al programului de guvernare consider că în momentul de față, ministerul contribuie prin acțiunile sale la câștigarea și creșterea încrederii cetățenilor prin concretețe și rigoare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*