Prezentarea proiectului „Balta” la Primăria Dej

Prezentarea proiectului „Balta” la Primăria Dej

La sediul Primăriei Dej a avut loc azi o conferință de presă prilejuită de lansarea proiectului ”REFUNCȚIONALIZAREA TERENURILOR ȘI SUPRAFEȚELOR DEGRADATE NEUTILIZATE DIN STRADA FRAGILOR NR. 8, MUNICIPIUL DEJ” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul este implementat de către MUNICIPIUL DEJ și are o valoare totală de 10.277.979,92 lei din care 10.072.321,32 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului de investiții este realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban din Municipiul Dej prin reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din str. Fragilor nr. 8. Obiectivul general este corelat și se încadrează în prevederile axei prioritare 5 a Programului Operațional Regional 2014 – 2020, respectiv ale priorității de investiții 5.2., investiția fiind susceptibilă, din această perspectivă, să beneficieze de alocări publice
nerambursabile din FEDR prin POR 2014 – 2020.

Proiectul propune intervenții autorizate pentru transformarea locației din strada Fragilor nr. 8, în zonă de agrement și petrecere a timpului liber într-un mod cât mai variat și atrăgător. Pentru aceasta sunt luate în considerare lucrări ce vizează realizarea de zone după cum urmează: zonă acces public cu alei pietonale, zonă destinată locurilor de joacă, adresate copiilor de diferite vârste dar și celor cu dizabilități, zonă destinată activităților de fitness în aer liber și zona destinată socializării, dotată cu internet wi-fi.

Întreaga amenajare a ansamblului a fost concepută în scopul de a converti suprafața în mod funcțional în zonă de agrement cu facilități sportive, de a semnala importanța spațiilor verzi urbane și peri urbane în viața noastră și a copiilor noștri, de a impune respectul față de mediul înconjurător și mai ales față de eforturile comunității locale de a aplica principiile dezvoltării durabile. Amenajarea peisagistică a fost concepută în ideea de a oferi comunității Cartierului Florilor din Municipiul Dej posibilitatea de a petrece timpul liber în mod plăcut și sănătos în mijlocul naturii în scopul contribuției la creșterea calității vieții în municipiu. Sunt în vedere pentru a fi realizate: zona de acces a publicului ce include alei pietonale în suprafață totală de 648,10 mp, zona destinată locului de joacă ce include două subzone, din care una cu dotări pentru copii cu dizabilități, în suprafață de 487,13 mp, zona destinată activităților de fitness în aer liber alcătuit dintr-un traseu de mișcare dedicat tuturor vârstelor, în suprafață de107,97 mp și o zonă destinată socializării, incluzând bănci modulare circulare și bănci Wi-Fi.

Vor fi amplasate: mobilier urban, coșuri pentru gunoi, stâlpi pentru iluminat cu panouri solare, cișmele, un container grup sanitar. Pe suprafața de 12.045,60 mp se va amenaja un spațiu verde prin plantarea de specii arboricole, foioase și conifere, specii arbustive, precum și gazon.

Sursa: comunicat ARD

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*