Proiect: Pensiile parlamentarilor, scutite de plata contribuţiei la sistemul de sănătate

Proiect: Pensiile parlamentarilor, scutite de plata contribuţiei la sistemul de sănătate

Un proiect legislativ prevede că pensiile parlamentarilor vor fi scutite de plata contribuției la sistemul de sănătate.

Actul normativ vizează schimbarea a trei articole – art. 38, 41 și 49 – astfel încât pensiile speciale ale aleșilor vor fi trecute în categoria prevăzută în Codul fiscal ca venituri din alte surse, deci nu ar mai fi purtătoare de cotă de sănătate.

“Totodată, ca urmare a ultimelor modificări aduse Codului Fiscal, indemnizațiile de limită de vârstă sunt considerate venituri din alte surse și pentru acestea nu se mai plătesc contribuțiile sociale pentru sănătate de către angajator, fiind pusă astfel de acord prin modificarea de la alin. 8 al art. 49 prevederile din Legea nr. 96/2006 cu prevederile Codului fiscal”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Art. 49, alin. (3), (6) și (8) vor avea următorul cuprins:

“(3) Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă prevăzut la alin. (1) se acordă în limita a 3 mandate și se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară aflată în plată. Cuantumul net al indemnizației pentru limită de vârstă nu poate fi mai mare decât venitu net corespunzător unei indemnizații brute lunare a unui deputat sau senator aflat în exercițiul mandatului.

(6) Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de INS. Dacă în urma actualizării rezultă o indemnizație pentru limită de vârstă mai mică, se menține indemizația aflată în plată.

(8) Indemnizația pentru limită de vârstă reprezintă venit din altă sursă, în întelesul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Proiectul este semnat de doi deputaţi PSD şi vizează modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor. Va trebui să fie adoptat de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Actul normativ a primit deja avize favorabile de la comisia reunită și de la Consiliul Legislativ.

sursa: legestart.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*