Prime pentru absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale

Prime pentru absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale

În conformitate cu Legea nr.76/2002, absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minim 16 ani, înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în situația în care se angajează cu o normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (500 lei).

Absolvenții cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj și se angajează în perioada de acordare a îndemnizației, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru șomaj de o sumă egală cu îndemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia.

Nu pot beneficia de aceste sume :

absolvenții care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
absolvenții care la data solicitării dreptului urmează o formă de învățământ
absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-I încadra în muncă;
absolvenții pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată potrivit art.45 alin.(1) lit.c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează potrivit art.44 lit. a)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*