Primăria Dej finanțează proiectele sportive

Primăria Dej finanțează proiectele sportive

Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educație, social și sport.

Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație, social, sport pe anul 2018 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Sursa de finanţare a contractului si valoarea :
Sport: 1.195.000 lei

Durata proiectelor : 31 decembrie 2018
Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 27 martie 2018
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C.

Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 28 martie 2018, ora 10,00, Primăria Municipiului Dej.

Selecţia si evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 29 martie – 5 aprilie 2018.
Modificările survenite în Anunțul de participare se datorează unor probleme de natură tehnică.

Întreaga documentație se găsește pe sit-eul Primăriei Municipale Dej, www.primariadej.ro, Secțiunea Informații publice, Documente.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*