S-a stricat şi sistemul informatic al Casei Naţionale de Pensii

S-a stricat şi sistemul informatic al Casei Naţionale de Pensii

Casa Judeţeană de Pensii Cluj a anunţat că, din cauza unor disfuncţionalităţi temporare ale programului informatic, unele dintre serviciile pe care le furnizează pentru persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială şi pensionarii/asiguraţii sistemului public de pensii care solicită bilete de tratament nu mai pot fi efectuate şi aduce la cunoştinţă posibilităţile alternative de soluţionare a situaţiei.

Vă prezentăm comunicatul instituţiei:

1. Întrucât suntem în imposibilitate de a încasa contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Cluj, prin casieria Casei Judeţene de Pensii, anunţăm contribuabilii că pot achita contribuţia de asigurări sociale prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: R045TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj. Ordinul de plată se va completa astfel:

la rubrica „BENEFICIAR” se va completa „Casa Judeţeană de Pensii Cluj”;
la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Cluj, „13582024″;
la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE Şl PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia.

Începând cu data de 01.04.2018 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 475 lei pe lună.

2. Referitor la alocarea şi plata biletelor de tratament, repartizate de către Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti şi eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj, informăm beneficiarii că pentru seria 5 (prima zi de sejur fiind data de 21.04.2018) nu se va afişa diagrama de alocare, iar biletele de tratament vor fi eliberate la ghişeu (în timpul programului cu publicul) fără o repartizare prealabilă.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*