În ce condiţii pot călători copiii români în străinătate

În ce condiţii pot călători copiii români în străinătate

Poliţiştii de frontieră întrerup, anual, călătoria a câteva mii de copii ca urmare a faptului că părinţii sau însoţitorii nu deţin documentele necesare pentru a călători împreună cu minorul în condiţii legale. Iată ce trebuie să ştii pentru a nu avea surprize la ieşirea cu minorii din ţară.

Cazuistica înregistrată arată că celor mai mulţi cetăţeni români minori nu li s-a permis ieşirea din ţară din următoarele motive:
– nu posedau documente de călătorie valabile, părintele însoţitor nu avea acordul celuilalt părinte prin procura notarială sau însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, nu au prezentat cazierul judiciar. Copiii pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.

Poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori:
-dacă aceştia călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi;
– dacă minorii călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte (când părinţii sunt divorţaţi, chiar dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, însă cei doi părinţi exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară).

-dacă sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră, numai în condiţiile în care persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.

Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la controlul de frontieră şi extrasul de cazier judiciar.

Calitatea de însoţitor o poate avea şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane. Acordul părintelui/părinţilor/reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat într-o declaraţie notarială care are forma şi conţinutul stabilite de lege.

Modelele de declaraţíi se găsesc pe site-ul www.politiadefrontiera.ro.

Proceduri simplificate

Începând cu 6 octombrie 2016 au fost simplificate procedurile pentru călătoria în străinătate a minorilor.

Astfel, declaraţia de acord a părintelui care nu îl însoţeşte pe minor în timpul călătoriei poate fi eliberată pentru mai multe călătorii, respectiv pentru o perioadă de până la trei ani, iar din conţinutul declaraţiei a fost elimină obligativitatea menţionării scopului deplasării şi a rutei.

De asemenea a fost eliminată obligativitatea menţionării scopului deplasării şi a rutei din cuprinsul declaraţiei notariale privind acordul părintelui pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către minor, însoţit de o altă persoană.

O altă simplificare este aceea că în cazul minorilor care au domiciliul/reşedinţa în statul de destinaţie, nu mai este necesară prezentarea declaraţiei părinţilor/tutorilor.

adev.ro/p7illw

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*