De la 1 februarie 2019, venitul minim pentru incluziune, în locul venitului minim garantat

De la 1 februarie 2019, venitul minim pentru incluziune, în locul venitului minim garantat

Începând cu 1 februarie 2019 se va aplica o lege care reglementează venitul minim de incluziune, beneficiu de asistenţă socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, conform prevederilor Legii nr. 196/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 882/2016. Scopul acestei legi este prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială.

Iniţial, legea trebuia să intre în vigoare la data de 1 aprilie 2018, cu excepția art. 95, care intra în vigoare din 1 februarie 2018. Însă, prin OUG nr. 82/2017, publicată în noiembrie, termenul a fost amânat cu un an, actul normativ urmând să se aplice de la data de 1 aprilie 2019, respectiv 1 februarie 2019.

Venitul minim de incluziune reprezintă, în baza acestei legi, sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal, pentru familiile şi persoanele singure aflate în situaţia de dificultate, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie. Situaţia de dificultate este definită ca situaţia în care se află persoanele care, la un moment dat pe parcursul vieţii, din cauze socio-economice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă, şi-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacităţi de integrare socială.

Venitul minim de incluziune se compune din una sau mai multe din următoarele categorii de ajutoare financiare: ajutor de incluziune; ajutor pentru familia cu copii; supliment pentru locuire.

În funcţie de nevoile familiei/ persoanei singure, venitul minim de incluziune este însoţit de alte măsuri de asistenţă socială complementare, acordate în bani şi/sau în natură, după cum urmează: stimulente; facilităţi contributive; alte drepturi complementare. Sumele aferente venitului minim de incluziune şi măsurilor de asistenţă socială complementare se acordă din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele locale. Pentru situaţii de dificultate ale unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită intervenţie individualizată, se pot acorda ajutoare de urgenţă şi/sau ajutoare comunitare susţi­nute din bugetul de stat şi, respectiv, din bugetele locale.

Prin lege sunt definite ajutoarele financiare, măsurile de asistenţă socială complementare, ajutoarele de urgenţă/comunitare, precum şi categoriile de persoane eligibile, în condiţile detaliate în actul normativ.

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referință (ISR), care în 2018 este tot de 500 de lei. Astfel, cuantumul venitului minim garantat este următorul: 1 persoană – 142 de lei (0,283 ISR), 2 persoane – 255 lei (0,510 ISR), 3 persoane – 357 de lei (0,714 ISR), 4 persoane – 442 lei (0,884 ISR), 5 persoane – 527 lei (1,054 ISR), 6 persoane – 527 lei + 36,5 lei, peste 6 persoane – se adaugă 36,5 lei pentru fiecare persoană. La 30 iunie 2018, numărul mediu de beneficiari a scăzut cu 21,3% față de aceeași dată din 2016, iar valoarea totală a sumelor plătite s-a diminuat cu 24,1%.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*