Norme metodologice noi, de aplicare a Legii  privind regimul armelor şi al muniţiilor

Norme metodologice noi, de aplicare a Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor

Noile norme metodologice de aplicare a Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor au fost publicate în Monitorul Oficial. Astfel, au fost aduse unele modificări legislației, dar și unele aspecte de noutate.

Persoanele fizice sau juridice nu au voie să deţină sau să folosească armele de foc lungi, letale, a căror muniţie dezvoltă o energie cinetică la gura ţevii ce depăşeşte 10.000 Jouli. Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea de către persoanele juridice a armelor utilitare cu ţeavă lungă, în activităţi de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu excepţia societăţilor specializate de pază.

Important este să informaţi Poliţia, în termen de 2 zile lucrătoare, dacă aţi împrumutat arma de vânătoare unei persoane autorizate. În caz contrar, riscaţi o amendă între 500 – 1.000 lei (107-215 euro).

Depunerea permisului de vânătoare, în original şi în copie, este obligatorie, în vederea autorizării pentru procurarea armelor letale de vânătoare, în cazul în care se solicită acordarea dreptului de deţinere, precum şi a carnetului de membru vânător, în original şi în copie, în cazul în care se solicită acordarea dreptului de port şi folosire a acestor arme. Armele letale şi muniţiile acestora trebuie să le păstraţi, la domiciliu sau la reşedinţa menţionată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate şi asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Armele letale, cu excepţia celor cu destinaţia apărare şi pază, se păstrează neîncărcate cu muniţie.

Alte modificări în regimul armelor şi muniţiilor se referă la colecţionarii de arme care pot fi autorizaţi, la cerere, să transporte şi să folosească armele deţinute în colecţie în vederea participării la manifestări culturale, artistice sau istorice, organizate de instituţii sau organizaţii cu atribuţii în domeniu. Durata pregătirii teoretice şi practice, în cadrul cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor este de 80 de ore. Durata pregătirii teoretice şi practice, în cadrul cursului de instructor în poligonul de tragere este de 720 de ore.

Certificatul de absolvire îşi pierde valabilitatea dacă se constată că persoanei i-a fost anulat dreptul de deţinere sau port şi folosire a armelor, cu anumite excepţii. În situaţia în care la data expirării valabilităţii permiselor de armă, titularul care are suspendat dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire al armelor, este obligat ca, în termen de 3 luni de la data încetării acestei măsuri, să depună la organul de poliţie competent documentele necesare prelungirii valabilităţii permiselor de armă.

Sunt prevederi noi şi în privinţa vânătorilor, care pot fi autorizaţi numai dacă prezintă un carnet de membru în cadrul unei asociaţii de vânătoare. In cazul unor partide de vânătoare la care participă şi cetăţeni străini, organizatorii sunt obligaţi să notifice Serviciul Arme, dar şi Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră, cu 10 zile înainte de sosirea invitaţilor, care vor primi la intrarea în ţară un aviz pentru armele aduse.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*