Elevii călătoresc la preţ redus cu trenul numai dacă au CNP-ul  trecut în carnet!

Elevii călătoresc la preţ redus cu trenul numai dacă au CNP-ul trecut în carnet!

Deşi a trecut mai bine de o jumătate de an de la adoptarea HG nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern pentru elevi şi studenţi, încă apar situaţii din care rezultă că prevederile acestui act normativ nu sunt bine cunoscute, popularizate sau însuşite.

Potrivit normelor, din acest an şcolar „eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum şi a legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare gratuite pentru elevi se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului”.

“Nu există o reglementare vizând frecvenţa cu care se schimbă carnetele de elev, însă în diverse contexte se impune modificarea acestor tipizate. În acest an şcolar, necesitatea modificării formatului carnetelor de elev a apărut ca urmare a emiterii de către Guvernul României a Hotărârii nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi.

În normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, la articolul 2 alineatul (7) se specifică următoarele: „eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum şi a legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi gratuite se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind operatorii de date cu caracter personal, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie”.

Drept urmare, pentru ca elevii să poată beneficia de facilităţile de transport intern feroviar şi cu metroul acordate, Ministerul Educaţiei Naţionale a modificat conţinutul carnetelor de elev astfel încât pe acestea să apară trecută rubrica aferentă codului numeric personal al elevului”, au explicat pentru Economica.net oficialii Ministerului Educaţiei.

În primăvara acestui an, CFR Călători menţiona, într-un comunicat de presă preluat de news.ro, următoarele: „Biletele de tren pentru elevi pot fi eliberate în baza carnetului de elev în care CNP-ul este menţionat de către instituţia de învăţământ sau de mână, de către titular sau de părinte. În cazul în care au certificatele de naştere la ei, casierele îi pot îndruma pentru completarea CNP în carnete”.
Conform HG 42/2017, legitimaţiile de călătorie cu reducere pentru elevi se emit în baza CNP, acesta fiind necesar şi pentru decontare.
D.F.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*