Încep înscrierile pentru „ajutorul de încălzire”

Încep înscrierile pentru „ajutorul de încălzire”

Începând de astăzi, 15 octombrie românii pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţelor, atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară. Pot solicita un ajutor bănesc din partea statului, numit ajutor pentru încălzirea locuinței, persoanele singure sau familiile care nu pot acoperi cheltuielile legate de încălzirea locuinţei în sezonul rece 2018 -2019. Ajutorul se acordă pentru perioada cuprinsă între lunile noiembrie și martie din anul următor.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceaşi adresă, se situează sub:

– 1082 lei pentru persoanele singure, beneficiare de încălzire de la centrale de bloc;

– 786 lei/pers. familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, beneficiare de încălzire centralizată;

– 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi;

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*