O nouă pensie în România. Ministerul Muncii propune pensia ocupațională.

O nouă pensie în România. Ministerul Muncii propune pensia ocupațională.

Un proiect de lege pus în dezbatere publică de Ministerul muncii privind sistemul de pensii ocupaționale, are termen de implementare 13 ianuarie 2019.

Ce este pensia ocupațională? Pensia ocupațională este suplimentară, distinctă de celelalte pensii din România și vine în completarea tipurilor de pensii acordate în cadrul sistemelor de pensii.

Potrivit proiectului de lege, inițiativa constituirii unui fond de pensii ocupaționale aparține exclusiv unui administrator autorizat, în timp ce schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care dorește și are capacitatea financiară să ofere angajaților săi astfel de beneficii.

„Se creează premisele pentru asigurarea unei surse suplimentare de venit din pensii și se dorește stimularea și cultivarea spiritului de economisire pentru bătrânețe al fiecărui cetățean. Introducerea unei noi componente de pensie privată aduce beneficii la realizarea pe termen lung a obiectivului sustenabilității financiare a sistemului public de pensii prin scăderea presiunii exercitate asupra acestuia” se argumentează în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Proiectul de lege stabilește cum se pot înființa schemele de pensii ocupaționale și fondurile de pensii ocupaționale, dar și aspectele legate de administrarea acestora.

Proiectul prevede ca angajatorul poate stabili cuantumuri diferențiate de contribuție proprie pentru angajații săi pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale. Încheierea unor relații contractuale între o persoană și un angajator nu poate fi condiționată de obligarea persoanei respective de a contribui în nume propriu la un fond de pensii ocupaționale.

Participantul la un fond de pensii ocupaționale poate fi orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinește condițiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaționale. Contribuțiile angajatorului și ale angajatului se datorează, se colectează și se virează de către angajator pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal al participantului. În privința contribuțiilor persoanelor care obțin venituri din activități independente, sumele sunt virate direct de către acestea pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal al participantului.

Angajatorul nu poate face rețineri pentru contribuțiile angajaților la un fond de pensii ocupaționale fără acordul scris al angajatului, consemnat în actul individual de aderare la fond sau, ulterior, într-o notificare transmisă administratorului și angajatorului.

Prevederile aplicabile deductibilității sumelor reprezentând contribuțiile angajatorului și ale angajatului, precum și plata beneficiilor se supun prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Cheltuielile suportate de fond și legate de administrare sunt:

– comisionul de administrare,

– comisionul de depozitare,

– comisioanele de tranzacționare,

– comisioanele bancare,

– onorariul pentru auditul situațiilor financiare ale fondului.

Prin crearea mecanismelor de evidență pe conturi individuale, participantul poate să își transfere valoarea activului personal de la un fond/fonduri la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative, fără penalități. Totodată, angajatul poate fi participant la mai multe fonduri, urmând ca la pensie să poată cumula veniturile.

Administratorul are obligații de raportare către A.S.F., precum și obligații de informare către participanți și angajatori. Atribuțiile și prerogativele legate de reglementarea, autorizarea, supravegherea și controlul activității entităților care fac obiectul acestui proiect cad în sarcina Autorității de Supraveghere Financiară, care va avea ca obiectiv protejarea intereselor participanților si beneficiarilor la fondurile de pensii ocupaționale. De asemenea, se asigură un aport de capital pe piața internă, prin investirea în economia reală, cu efecte pozitive asupra creșterii economice.

sursa: legestart.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*