Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor

„Judecători și căpetenii să judece cu judecată dreaptă” este tema aleasă în acest an pentru Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, care se desfășoară anual în întreaga lume creștină de la 18 la 25 ianuarie.

Creştinii din diferitele confesiuni au înţeles că unitatea în Cristos este reţeta şi antidotul eficient care ar elimina efectele nefaste ale nedreptăţilor de orice fel. Textul biblic din cartea Deuteronomului (16,11-20), propus pentru acest an, răspunde acestui deziderat unanim de afirmare a dreptăţii. Nedreptatea a alimentat diviziunile în Biserică. De aceea, „ne căim de nedreptatea care provoacă diviziuni, însă, fiind creştini, credem în puterea lui Cristos pentru a ne ierta şi a ne răscumpăra. În acest mod, suntem uniţi sub crucea lui Cristos, cerând în acelaşi timp, prin harul său, să pună capăt nedreptăţii”, citim în textele pentru această octavă.

În fiecare an, pregătirea textelor ce însoţesc celebrările ecumenice este încredinţată unui grup dintr-o ţară diferită. Textele pentru anul 2019 au fost elaborate de creştinii din Indonezia, la invitaţia Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Ulterior, broşura a fost redactată în forma finală de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor şi Comisia „Credinţă şi Constituţie” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor este celebrată de la 18 la 25 ianuarie. Aceste date au fost propuse în anul 1908 de către Paul Wattson, pentru a acoperi în mod simbolic perioada dintre sărbătoarea Catedrei Sfântului Petru şi cea a Convertirii Sfântului Paul. În emisfera sudică, unde luna ianuarie este o perioadă de vacanţă, se preferă să se adopte o dată în jurul Rusaliilor. Textele speciale pentru această celebrarea sunt propuse de Comisia pentru „Credinţă şi Constituţie” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, începând din anul 1968.

Traducerea textelor în limba română a fost realizată de pr. Mihai Pătraşcu, coordonator fiind pr. Paul Budău, responsabil al Oficiului pentru Ecumenism.

Broşura este un instrument util pentru „Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor” (18-25 ianuarie) care propune un model de celebrare ecumenică a cuvântului lui Dumnezeu. Bisericile şi comunităţile creştine care celebrează rugăciunea pentru unitatea creştinilor în fiecare zi a săptămânii pot găsi sugestii în textele propuse pentru cele opt zile. Pentru persoanele care doresc o rugăciune personală, textele cuprinse în broşură pot fi puncte de sprijin şi le arată că sunt în comuniune cu toţi cei care se roagă în toată lumea pentru o mai mare unitate a Bisericii lui Cristos.

Textul broşurii în limba română poate fi descărcat de la adresa: www.ercis.ro/utile/sruc2019.zip.

Foto: angelus.com.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*