Finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport

Finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport

Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: sport.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile sport pe anul 2019 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
2. Sursa de finanţare a contractului si valoarea :
Sport: 1.339.000 lei;

3. Durata proiectelor : 31 decembrie 2019;
4. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 25 aprilie 2019;
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C. (Registratură);
6. Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 2 mai 2019, ora 10:00, Primăria Municipiului Dej;
7. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 2 – 7 mai 2019.

Având în vedere întârzierea votării bugetului la nivel național și local, conform art. 20 din legea 350/2005 comisia a hotărât reducerea perioadei de depunere a proiectelor de la 30 de zile calendaristice la 15 zile lucrătoare.

Întreaga documentație pentru întocmire proiectelor se găsește pe site-ul Primăriei Municipale Dej, www.primariadej.ro, Secțiunea: Informații publice- ,,Finantare nerambursabila in baza legii 350/2005”.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*