Personalul sanitar din Cluj, în scădere

Personalul sanitar din Cluj, în scădere

Pesonalul sanitar a înregistrat în județul Cluj, în perioada 2015 – 2017, un trend descrescător, respectiv de la un număr de 3.743 medici în anul 2015, la 3.617 medici în 2017, conform unei sinteze privind gradul de ocupare a personalului sanitar din sistemul naţional public de sănătate, realizată de Curtea de Conturi.

Raportat la numărul populaţiei, la 1.000 de locuitori din județul Cluj revin 5,14 medici, semnalează analiza. În privința personalului sanitar, respectiv a celui cu studii superioare (biolog, chimist, farmacist), a personalului sanitar cu studii medii, cât și a personalului auxiliar, care a deservit unitățile sanitare în perioada 2014 – 2017, aici trendul este ascendent. Astfel, dacă în 2014 erau 7.966 de astfel de angajați, în 2017 numărul acestora a crescut la 10.326, ceea ce reprezintă 14,67 astfel de angajați la 1000 de locuitori.

Misiunea de audit de performanţă privind gradul de ocupare a personalului sanitar din sistemul naţional public de sănătate a avut ca obiectiv evaluarea modului în care Ministerul Sănătăţii a asigurat personalul sanitar din punct de vedere al economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, astfel încât să fie evidenţiate creşterea accesului la serviciile de sănătate şi îmbunătăţirea calităţii şi a siguranţei actului medical în sistemul public de sănătate. În analiza de ansamblu a posturilor ocupate de medici pe întreg teritoriul României în anul 2017, se reține faptul că, numărul medicilor este mai concentrat în centrele universitare. Astfel, în centrul universitar Cluj-Napoca 1.399 de astfel de posturi ocupate. Documentul atrage atenția că distribuirea teritorială a personalului medical nu s-a realizat în funcție de numărul locuitorilor din zona teritorială respectivă, existând situații în care bolnavii din mediul rural au apelat la asistență medicală doar în unitățile sanitare din mediul urban, personalul medical din mediul rural fiind inexistent.

În județul Cluj funcționează 19 spitale cu o capacitate de 6845 de paturi, ceea ce reprezintă aproape 10 paturi la 1000 de locuitori. Documentul Curții de Conturi mai semnalează că județul Cluj se numără printre județele unde în zona rurală nu există medici stomatologi. „Au existat o serie de județe care în mediul rural nu au avut medici stomatologi (spre ex. Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș)”, arată Curtea de Conturi.

Curtea de Conturi recomandă analiza situaţiei personalului din sănătate şi iniţierea unor măsuri în vederea dezvoltării politicilor coerente de formare şi alocare a resurselor umane, asigurarea formării unui număr adecvat de personal pentru a acoperi nevoile din domeniile de sănătate prioritare şi creşterea capacităţii administrative prin crearea de centre de perfecţionare a personalului de specialitate din sistemul public de sănătate.

sursa: ziarulfaclia.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*