ANUNȚ: Vânzare prin licitație publică a unor bunuri imobile

ANUNȚ: Vânzare prin licitație publică a unor bunuri imobile

Municipiul Dej prin autoritatea executivă Primarul municipiului Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 prin aparatul propriu de specialitate Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice, Urmărire și Executare Creanțe, în temeiul art. 250, alin 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală face cunoscut că în ziua de 24 octombrie 2019, ora 13.00 în localitatea Dej, str. str. 1 Mai, nr.2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile aflate în proprietatea Asociația Micul Samaritean cu sediul în Municipiul Sibiu, strada Nicolae Teclu, nr.37, județul Sibiu:

• imobil situat în Dej, județul Cluj, Aleea Tomis, nr. 10, blocul D17, etajul 4, apartament 29.

Executarea silită are la bază dosarul de executare nr. 2774.
Ofertele de cumpărare pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Dej, direct sau transmise prin poștă, în plic cu adresa de înaintare. Nu se admit oferte telefonice, transmise prin fax, e-mail. Data limită pentru depunerea ofertelor este ziua anterioară licitației, respectiv până în 23 octombrie 2019, ora 15.00.
Debitorii, proprietar ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane.
Informații suplimentare pot fi obținute de la Primăria Municipiului Dej, str. 1 Mai, nr.2, Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice, Urmărire și Executare Creanțe, camera 45-46.

PRIMAR,
ing. Morar Costan

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*