Burse oferite prin concurs de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” pentru anul şcolar şi universitar 2019-2020

Burse oferite prin concurs de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” pentru anul şcolar şi universitar 2019-2020

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a anunțat, joi, 3 octombrie, deschiderea unui nou concurs pentru 34 de burse oferite elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, în anul școlar și universitar 2019-2020.

Vor fi acordate: 18 burse pentru elevi, în valoare de 300 lei pe lună; 12 burse pentru studenți, în valoare de 400 lei pe lună; 3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 400 lei pe lună; o bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de 500 lei pe lună. Fondul alocat pentru bursele din acest an școlar și universitar este de 103.200 lei. Bursele pentru elevi se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele pentru studenți și masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat se acordă pe o perioadă de 12 luni, începând cu 1 noiembrie 2019.

Masteranzii și doctoranzii interesați de aceste burse trebuie să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile: teologia și interpretarea științelor, teologia și bioetica, teologia și mediul înconjurător, teologia și artele, teologia și lumea.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poștă, la sediul Fundației (400117 Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu 18) este 1 noiembrie 2019. Rezultatele, înainte de contestații, vor fi anunțate în 7 noiembrie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, în 8 noiembrie.

Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe situl www.fundatiabartolomeu.ro. Fundația va încheia cu fiecare bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile și obligațiile ce revin ambelor părți pe toată perioada derulării bursei.

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a fost înființată în urmă cu 11 ani de vrednicul de pomenire Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu Anania și reprezintă – după cum precizează administratorul Fundației, pr. Bogdan Ivanov – „proiectul generos și inspirat al unui om cu viziuni largi, care a știut să-și depășească lipsurile tinereții și să dorească să ofere o șansă pentru tinerii merituoși, dar lipsiți de posibilități materiale”. Fundația are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoși, dar lipsiți de posibilități, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinței fondatorului ei.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*