ITM Cluj: Acțiuni de control vizând angajatorii de zilieri

ITM Cluj: Acțiuni de control vizând angajatorii de zilieri

În perioada 7-11 octombrie 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control legate de respectarea de către beneficiari sau împuterniciți ai acestora a prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de către zilieri.


Motivarea campaniei

Aspecte constatate de către inspectorii de muncă în acțiunile de control anterioare campaniei:
-sustragerea beneficiarului sau a împuternicitului acestuia de la obligația de a achiziționa și completa registrul de evidență a zilierilor;
-înțelegerea dintre beneficiar sau un împuternicit al acestuia și ziler, în urma căreia acesta din urmă prestează activitate cu caracter ocazional fără a fi înregistrat în registrul de evidență a zilierilor;
-nerespectarea de către beneficiar sau împuterniciți ai acestora a prevederilor referitoare la durata activităților ocazionale;
-folosirea zilierilor pentru prestarea de activități calificate.

Principalele obiective

Creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor sau împuterniciților acestora și a zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de către legiuitor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, stipulate de Legea 52/2011;
Identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor și a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii 52/2011;

Determinarea beneficiarilor sau împuterniciților acestora de a respecta obligația de a înființa, completa registrul de evidență a zilierilor și de a transmite, în termenul legal, un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea își are sediul.

Potrivit comunicatului remis presei, cu ocazia acestei campanii, ITM Cluj a efectuat controale la un număr de 21 de beneficiari din judeţul Cluj, pentru care desfășurau activitate un număr total de 273 zilieri. A fost aplicată o amendă în valoare de 20.000 lei pentru munca fără forme legale de angajare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*