Şcoala Gimnazială Chiuieşti, între tradiţie şi modernitate

Şcoala Gimnazială Chiuieşti, între tradiţie şi modernitate

Educaţia trebuie să conducă la schimbarea unui sistem de valori, să orienteze către respect, bunătate şi compasiune, acestea fiind valori fundamentale ale societăţii. Educaţia se poate realiza prin strategii şi tehnici moderne adaptate cerinţelor actuale, dar, în acelaţi timp, ancorate în tradiţiile poporului. Lumea este în continuă mişcare şi schimbarea este inevitabilă în toate sferele de activitate, inclusiv în procesul educativ. Atunci când vorbim despre tradiţie şi modernitate, vorbim despre necesitatea echilibrului dintre ele.

Şcoala Gimnazială Chiuieşti are un trecut remarcabil şi duce mai departe felul nobil de a forma oameni şi de a modela caractere.

Scurt istoric

Despre funcționarea școlii din primii ani informațiile sunt puține și fragmentare. În 1844, școala începe să funcționeze într-o clădire închiriată, iar în anul 1851 s-a dat în folosință primul local pentru școală, construit ca o casă țărănească cu două încăperi și dependințe. În 1881 se dă în folosință un alt edificiu, din lemn. După darea în folosință a actualului local de școală s-a cuprins în învățământ tot tineretul. Învățământul s-a extins la 8 clase, s-au organizat cursuri de completare a instruirii, s-au dat examene la fără frecvență sau la seral, pentru completarea școlarizării.

Infrastructură educațională

În prezent, Școala Gimnazială Chiuiești funcționează cu personalitate juridică, având 260 elevi, școlarizați pe cele trei cicluri de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial. Școlii Gimnaziale Chiuiești îi sunt arondate următoarele structuri: Școala Primară Măgoaja, Școala Primară Huta și Grădinița cu Program Normal Strâmbu.

Şcoala beneficiază de 10 săli de clasă în clădirea principală și câte două săli în a doua clădire a şcolii, respectiv la Şcoala Primară Măgoaja și la Şcoala Primară Strâmbu. Există, de asemenea, un laborator de informatică, un laborator de chimie, un laborator de biologie, o sălă specială pentru păstrarea produselor din programul guvernamental ‚,Lapte si corn”, o bibliotecă şi un atelier. Preșcolarii, de anul școlar viitor vor porni primii pași în tainele învățăturii într-o construcție nouă, care corespunde tuturor normelor europene, construită din inițiativa domnului primar și a Consiliului Local al comunei Chiuiești.

Colectivul Școlii Gimnaziale Chiuiești este format din 24 de cadre didactice, care  în proporție de 90% sunt titulare și au gradul didactic I.

Misiune, viziune, valori

Școala Gimnazială Chiuiești și-a croit drumul în educație promovând valori precum: performanță, calitate, competență, egalitate de șanse, creativitate, implicare, respect, încredere și, nu în ultimul rând, forța echipei. Elevii școlii sunt încurajați și susținuți să facă față oricărei provocări și situații de învățare, ei fiind integrați și educați în spirit de echipă, pentru a găsi întotdeauna resurse de a deveni mai buni, mai creativi, mai încrezători în descoperirea propriului drum în viață. Dascălii școlii noastre sunt parte din această echipă, venind cu tot sufletul și cu tot bagajul lor de cunoștințe pentru a integra toți copiii și a pentru a le deschide noi orizonturi.

Împreună cu Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” din Dej am încheiat un parteneriat rural-urban, în cadrul căruia ne dorim să contribuim la dezvoltarea elevilor și a cadrelor didactice prin cunoașterea diferențelor și asemănărilor dintre cele două școli, legând prietenii și realizând un schimb de experiență benefic pentru toți cei implicați.

Rezultate și performanțe școlare

Printr-o muncă asiduă, umăr lângă umăr și suflet lângă suflet, parteneriatul dascăl-elev își pune amprenta în fiecare an asupra rezultatelor școlare demne de laudă pentru Școala Gimnazială Chiuiești.

Rezultatele la Evaluare Națională în ultimii doi ani şcolari au fost foarte bune. La limba şi literatura română procentul de promovabilitate a fost de 100% (anul școlar 2017-2018),  respectiv 90,47% (anul școlar 2018-2019), iar la matematică a fost de 23,53 % (anul școlar 2017-2018), respectiv 58% (anul școlar 2018-2019).

Elevii școlii noastre au participat la mai multe olimpiade și concursuri școlare, dintre care amintim: Olimpiada de limba și literatura română – etapa locală și etapa județeană, Olimpiada Universul cunoașterii prin lectură – etapa județeană și etapa națională. În ultimii ani, Școala Gimnazială Chiuiești a avut elevi calificați la: etapa națională a Olimpiadei Universul cunoașterii prin lectură, unde au obținut mențiuni și premii speciale; Olimpiada satelor clujene – disciplina Matematică, etapa județeană (premiul III); Olimpiada de religie ortodoxă – etapa județeană (locul II).

Școala noastră se mândrește cu echipa de oină, care a obținut nenumărate premii. La Gimnaziada Sportului Școlar, faza județeană, a obținut premiul I atât în anul 2018, cât și în anul 2019, iar la turneul zonal desfășurat la Dragu, județul Sălaj, a obținut locul II. Echipa de oină fete a școlii a obținut, de asemenea, locul II la faza județeană, iar în august 2019 a participat la Campionatul Național pe plajă, la Constanța, situându-se pe locul IV la Junioare 3 și 4 și locul III la Junioare 1. Elevii echipei de oină a școlii fac parte din echipa Clubului Sportiv Izvorul din Chiuiești, unde la Campionatele Naționale au obținut următoarele rezultate: campioni naționali la Juniori 1 și vicecampioni Juniori 2 în anul 2018, vicecampioni naționali la ambele categorii de vârstă, 1 și 2 și locul 3 la Juniori 3.

Activități extrașcolare reprezentative

Valea Someşului este una dintre regiunile care abundă într-un repertoriu variat de tradiţii. De aceea, am considerat că este de datoria noastră să ducem mai departe tradiţiile şi obiceiurile specifice comunei. Alături de un grup de elevi ai Şcolii Gimnaziale Chiuieşti, am pus în scenă un moment artistic care prezintă câteva secvenţe dintr-o nuntă tradiţională specifică zonei. În localitatea Strâmbu, şi astăzi obiceiurile de Crăciun au rămas nealterate. În Ajunul Crăciunului primii care anunţă Naşterea Mântuitorului sunt copiii, primind de la gazde colăcei, nuci şi mere. Copiii mai mari umblă cu Steaua, iar tinerii pun în scenă Irozii.

Noi am încercat să scoatem din lada de zestre a satului Strâmbu câteva colinde tradiţionale culese de la bătrâni. Acestea au fost şi sunt  puse în lumina reflectoarelor de către grupul „Colindătorii din Chiuieşti”, format din elevi ai șolii noastre. De-a lungul anilor, grupul a participat la mai multe festivaluri de colinde. Costumele foarte vechi, păstrate cu sfinţenie în lada bunicilor, sunt purtate cu mândrie de către copii. De asemenea, repertoriul grupului a fost apreciat de juriile de specialitate. În ultimii doi ani, autenticitatea colindelor şi a costumelor populare, precum şi calităţile vocale ale copiilor, au fost răsplătite cu premii la festivaluri-concurs: Festivalul concurs interjudeţean de colinde „Raza Soarelui”, ediţia a XVI-a, 2018 – Marele premiu, iar în 2019, la ediţia a XVII-a – Premiul I; Festivalul-concurs de obiceiuri şi tradiţii de iarnă „Junii satului”, ediţiile a II-a (2018) şi a III-a (2019) – Marele Premiu. La Festivalul – gala colindelor tradiţionale „Pe la noi de sărbători”, ediţia a VI-a, Gherla, 2019, grupului de colindători i s-a acordat Diploma de Excelenţă pentru evoluţia artistică şi promovarea colindului românesc, în semn de apreciere pentru contribuţia adusă la conservarea şi valorificarea scenică a obiceiurilor şi tradiţiilor perene româneşti.

Proiectul „Poliția alături de noi” s-a născut din dorința de a se realiza la nivelul unității școlare o activitate având ca scop reducerea fenomenului de bullying, informarea despre siguranța pe internet, realizarea unor activități practice de educație rutieră și a unor workshop-uri legate de violența fizică și psihică. Din 2016 proiectul se dezvoltă an de an, dovedindu-se a fi un bun prilej de dezvoltare a abilităților de conduită socială și, de ce nu, de transmitere a unor modele pozitive. Proiectul a fost admis (pentru al doilea an!) în CAEJ Cluj, pentru anul 2020.

În școala noastră se desfășoară și o serie de proiecte comunitare (voluntariat și acțiune civică), între care și „Ziua Recoltei” (aflată la ediția a VI-a), ce are ca obiective dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor, promovarea produselor și rețetelor tradiționale. Clubul IMPACT ,,Speranța Viitorului” reprezintă un spațiu de învățare nonformală, elevii au posibilitatea să implementeze proiecte de învățare prin serviciu în folosul comunității. Din proiectele clubului amintim ,,Animate the Global Change” (desfășurat în colaborare cu Parohia Ortodoxă Chiuiești) și ,,Green Corner” (finanțat de Fundația Noi Orizonturi și Primăria Comunei Chiuiești).

Personalități de succes

Nu putem vorbi despre Școala Gimnazială Chiuiești fără a ne aminti de cei care i-au fost elevi de-a lungul vremii, devenind personalități de renume: Grigore Georgiu profesor universitar doctor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, București; Preasfințitul Părinte Gurie Georgiu, Episcopul Devei și Hunedoarei; Părintele arhimandrit Andrei Coroian – fost stareț al Mănăstirii Nicula, în prezent slujește la Biserica Episcopală ,,Sf. Nicolae” din Deva; Ioan Georgiu, acționar majoritar Cramele Recaș; Ioan Tecar, președintele grupului de firme MG TEC; Doboș Petru, prim-procuror la Parchetul Brașov; Pop Atanasiu, profesor universitar, Facultatea de Științe Economice – Contabilitate;  Cuzdriorean Gavril, director la Direcția Finanțelor Publice Satu-Mare; Pop Gavril, general, Jandarmeria Cluj-Napoca; Mihuț Ioan, general și comandantul trupelor de pompieri Cluj; Chirilă Ioan, pr. prof. univ. dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Școala noastră promovează atât valorile tradiționale, cât și principiile unui învățământ modern, printr-o strânsă colaborare între dascăli, elevi, părinți și nu în ultimul rând comunitatea locală. Dovadă vie sunt impresiile elevilor școlii noastre:

,,Grupul de colindători ai Școlii Gimnaziale Chiuiești se numără printre cele mai bune grupuri de colindători din Ardeal. Fiind în acest grup, pot spune că elevii se susțin reciproc, iar cei mai noi primesc sfaturi de la cei care au mai multă experiență. Pentru a ajunge la acest nivel, efortul și munca sunt nelipsite, astfel că, în spatele cortinei, alături de minunatele costume populare și vocile noastre stau săptămâni grele de repetiții. Școala noastră ne susține, oferindu-ne toate resursele necesare, și datorită domnilor profesori care ne îndrumă am ajuns la un nivel spectaculos. Bătăliile sunt foarte strânse și de cele mai multe ori concurăm cu echipe și grupuri din școli foarte bine pregătite” (Sfechiș Daniela, elevă în clasa a VII-a).

,,Dascălii, împreună cu noi, elevii, realizăm nenumărate activități extrașcolare la care participă și părinții, formând o comuniune minunată. Aceste activități fac școala mai interesantă, ne dezvoltă abilitățile sociale și ne sporesc încrederea în forțele proprii. Fiind în pragul absolvirii clasei a VIII-a, conștientizăm că am avut mare noroc să învățăm la această școală” (Botcă Andreea și Man Gabriela – eleve în clasa a VIII-a).

Citind aceste gânduri ale elevelor noastre, pot să mă declar mândră, încă o dată, de rezultatele obținute alături de colegii mei, dascăli, elevi și părinți, în cadrul echipei în care depunem, zi de zi, emoție, bucurie, muncă și dăruire. Nu îmi doresc altceva decât ca peste ani să fim o amintire frumoasă pentru generațiile viitoare, iar Școala Gimnazială Chiuiești să dăinuie printr-o educație frumoasă și corectă în rândul elevilor săi, formând o punte de legătură între tradiție și modernitate.

Director, prof. Crina-Ioana GEORGIU/https://bit.ly/2Swkx1M

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*