Decret privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

Decret privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

Luând act de propunerea Guvernului pentru prelungirea stării de urgenţă, precum şi de Hotărârea CSAT nr. 51/2020 privind necesitatea prelungirii stării de urgenţă şi planul de acţiune la prelungirea stării de urgenţă,

În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 3, art. 10 şi art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele României decretează:

Art. 1. – Începând cu data de 15 aprilie 2020, se prelungeşte cu 30 de zile starea de urgenţă pe întreg teritoriul României, instituită prin Decretul nr.195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020.

Art. 2. – Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecinţelor, raportat la evoluţia situaţiei epidemiologice, pe durata stării de urgenţă este restrâns exerciţiul următoarelor drepturi şi libertăţi, proporţional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de art. 3 alin. (5):

* libera circulaţie;

* dreptul la viaţă intimă, familială şi privată;

* inviolabilitatea domiciliului;

* dreptul la învăţătură;

* libertatea întrunirilor;

* dreptul la grevă;

* dreptul de proprietate privată;

* libertatea economică.

Art. 3. – (1) Pe durata prevăzută la art.1, măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate directă sunt stabilite în anexa nr.1, iar măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală sunt stabilite în anexa nr. 2.

(2) Implementarea măsurilor de primă urgenţă cu aplicabilitate directă, prevăzute în anexa nr.1, este în responsabilitatea ministerelor de resort şi a celorlalte organe de specialitate, potrivit domeniilor aflate în competenţa acestora, în măsura în care prin prezentul decret nu se stabileşte altfel.

(3) Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală prevăzute la pct.1-6 din anexa nr.2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanţă militară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 2, se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau înlocuitorul legal al acestuia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se dispun potrivit evaluării realizate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu acordul prim-ministrului, pe baza următoarelor criterii:

* intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;

* frecvenţa apariţiei unor focare într-o zonă geografică;

* numărul de pacienţi critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;

* capacitatea şi continuitatea asigurării serviciilor sociale şi de utilităţi publice pentru populaţie;

* capacitatea autorităţilor publice de a menţine şi asigura măsuri de ordine şi siguranţă publică;

* măsurile instituite de alte state cu impact asupra populaţiei sau situaţiei economice a României;

* capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină;

* apariţia altor situaţii de urgenţă.

(6) Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin ordonanţă militară sau prin ordinul prevăzut la alin.(4) revine Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 4.- (1) Coordonarea şi conducerea integrată a acţiunilor şi măsurilor de răspuns cu caracter medical şi de protecţie civilă la situaţia de urgenţă generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu celelalte instituţii implicate, prin Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) desemnează în cadrul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei personal cu funcţie de decizie.

Art. 5. – Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile instituite prin prezentul decret, precum şi cele dispuse în aplicarea acestuia.

Art. 6. – Instituţiile sprijină structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, în îndeplinirea misiunilor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 7.- Pe durata prevăzută la art. 1, se menţin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului nr.195/2020, în măsura în care prin prezentul decret nu se dispune altfel.

Art. 8. – Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul decret.

Art. 9. – Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 aprilie 2020.

Art. 10. – Prezentul decret se transmite Parlamentului în vederea exercitării atribuţiei prevăzute de art. 93 alin. (1) din Constituţie.

foto: libertatea.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*