Dejul este printre primele municipii cu cele mai multe fonduri europene contractate

Dejul este printre primele municipii cu cele mai multe fonduri europene contractate

Dejul se situează printre primele 18 municipii din România privind sumele de bani contractate din fonduri europene, potrivit unui clasament realizat la finalul lunii aprilie de Think- Tankul UrbanizeHub, utilizând date ale Ministerului Fondurilor Europene.

De la momentul efectuării clasamentului, când Dejul avea contractată suma de 53 934 089 euro din fonduri europene, au mai fost finanțate alte 4 proiecte, în acest moment valoarea sumelor contractate ridicându-se la 70 000 000 euro. Noile proiecte finanțate sunt:

  • Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși, Dej, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul profesional și tehnic,
  • Creșterea calității vieții populației municipiului Dej prin construirea și dotarea centrului cultural – recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din cartierul Dealul Florilor -PĂRCULEȚ str. Ecaterina Teodoroiu
  • Creșterea calității vieții în municipiul Dej prin construirea și dotarea centrului social, recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zona acestuia- TOROC
  • Consolidarea capacității administrative prin adoptarea de instrumente ale planificării strategice pentru buna gestiune financiară a proceselor dezvoltării locale în municipiul Dej

Din cele 103 municipii din țară, Dejul se află pe primul loc cu suma în fonduri europene nerambursabile pe cap de locuitor, și anume 1.415 euro/cap locuitor, raportat la numărul de locuitori și valoarea totală a fondurilor contractate până la acest moment.

Proiecte finanțate din fonduri europene:

INFRASTRUCTURĂ SUPRATERANĂ

1. Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de str. 1 Mai (tronson 1 Mai 182 intersecție str. I.P. Reteganu, -Pod Someș- str. Libertății, -str. Bistriței până la limita administrative teritorială a municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza Transurb Dej și modernizare Autobază Transurb SA

2. Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej -Străzile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului

3.Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon în zona centrală a municipiului Dej

4. Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbana reprezentat de str. Unirii, str. Dobrogeanu Gherea, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Avram Iancu, Str. George Cosbuc, str. Regina Maria, str. Mircea cel Bătrân, str. Mărășești (intre Mircea cel Batran si Gh.Sincai), str. Gheorghe Sincai, Str. 1 Mai (intre Str. George Cosbuc si Str. I.P.Reteganul), str. Crângului.

5. Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ În municipiul Dej- punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej.

6. Îmbunătățirea transportului public și nemotorizat în municipiul Dej

7. Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al Municipiului Dej.

INVĂŢĂMÂNT

8. Creșterea eficienței energetice a clădirii publice cu destinație școală, situate în strada Aurora, nr.5, corp B Școala Gimnazială Avram Iancu

9. Creșterea eficienței energetice a clădirii publice cu destinație școală, situate în strada Mixandrelor, nr. 2A, Dej, județul Cluj

10. Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Școala Gimnazială Mihai Eminescu Dej, strada Avram Iancu, nr. 2-4

11. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși, Dej, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul profesional și tehnic

SĂNĂTATE

12. Reabilitarea și dotarea noii locații a ambulatoriului spitalului municipal Dej.

AGREMENT

13. Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din str. Fragilor nr.8, municipiul Dej-Baltă

14. Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, Municipiul Dej

15. Creșterea calității vieții populației municipiului Dej prin construirea și dotarea centrului cultural – recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din cartierul Dealul Florilor -PĂRCULEȚ str. Ecaterina Teodoroiu

16. Creșterea calității vieții în municipiul Dej prin construirea și dotarea centrului social, recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zona acestuia- TOROC

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

17. Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”.

18. Consolidarea capacității administrative prin adoptarea de instrumente ale planificării strategice pentru buna gestiune financiară a proceselor dezvoltării locale în municipiul Dej

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*