Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

RSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENURILOR ȘI SUPRAFEȚELOR DEGRADATE NEUTILIZATE DIN STRADA FRAGILOR NR. 8, MUNICIPIUL DEJ”
Proiectul ”REFUNCȚIONALIZAREA TERENURILOR ȘI SUPRAFEȚELOR DEGRADATE NEUTILIZATE DIN STRADA FRAGILOR NR. 8, MUNICIPIUL DEJ” cod SMIS 117812 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către MUNICIPIUL DEJ și are o valoare totală de 10.277.979,92 lei din care 8.736.197,93 contribuție FEDR, iar 10.072.321,32 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020este implementat la nivel național de către, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, Organism Intermediar în cadrul POR.
Obiectivul general al proiectului de investiții este realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban din Municipiul Dej prin reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din str. Fragilor nr. 8. Obiectivul general este corelat și se încadrează în prevederile axei prioritare 5 a Programului Operațional Regional 2014 – 2020, respectiv ale priorității de investiții 5.2., investiția fiind susceptibilă, din această perspectivă, să beneficieze de alocări publice nerambursabile din FEDR prin POR 2014 – 2020.
Întreaga amenajare a ansamblului a fost concepută în scopul de a converti suprafața în mod funcțional în zonă de agrement cu facilități sportive, de a semnala importanța spațiilor verzi urbane și peri urbane în viața noastră, de a impune respectul față de mediul înconjurător și mai ales față de eforturile comunității locale de a aplica principiile dezvoltării durabile.
Au fost realizate: zona de acces a publicului ce include alei pietonale în suprafață totală de 648,10 mp, zona destinată locului de joacă ce include două subzone, din care una cu dotări pentru copii cu dizabilități, în suprafață de 487,13 mp, zona destinată activităților de fitness în aer liber alcătuit dintr-un traseu de mișcare dedicat tuturor vârstelor, în suprafață de107,97 mp și o zonă destinată socializării, incluzând bănci modulare circulare și bănci Wi-Fi.
Au fost amplasate: mobilier urban, coșuri pentru gunoi, stâlpi pentru iluminat cu panouri solare, cișmele, un container grup sanitar. S-a amenajat un spațiu verde prin plantarea de specii arboricole, foioase și conifere, specii arbustive, precum și gazon.
Amenajarea peisagistică a fost concepută și realizată în ideea de a oferi comunității Cartierului Florilor din Municipiul Dej posibilitatea de a petrece timpul liber în mod plăcut și sănătos în mijlocul naturii în scopul contribuției la creșterea calității vieții în municipiu.
MUNICIPIUL DEJ
Date de contact beneficiar: UAT MUNICIPIUL DEJ, str.1 MAI, nr.2; Tel:0264211790/fax:0264214742
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
23 octombrie 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului RomânieiPagina principalăProgramul operațional regional 2014-2020inforegio.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*