Dejul, din nou în scenariul roșu

Dejul, din nou în scenariul roșu

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a anunțat astăzi, 9 martie, că Dejul reintră în scenariul roșu, după ce a fost depăși pragul de 3/1000 de locuitori, incidența ajungând în ultimele 14 zile la 3,31. În același scenariu revine și localitatea Cuzdrioara, unde incidența a ajuns la 3,29 .

Incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori și se dispun, începând cu data de 11.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, măsuri speciale.

-în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6-7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, cu participarea publicului este interzisă;

-în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

-în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

-în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;

-în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, măsurile prevăzute la lit. c) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

-în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, pentru operatorii economici prevăzuţi lit. c), d) şie) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

– în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

-în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, nu este permisl activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

-în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.Art. 3. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art.1-2 vor informa, în termen de 24 de ore, persoanele fizice/juridice/autorităţile care au locuinţa/sediul social/punct de lucru în aceste unităţi administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea aplicării măsurilor prevăzute de H.G. nr. 35/2021 şi dispuse prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri se completează cu celelalte prevederi din H.G. nr. 35/2021, ele urmând a fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare acesteia stabilite prin Hotărâri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. Cu comunicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj şi celor interesaţi se încredinţează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*