Se fac angajări pentru centrele de vaccinare din Dej. Se caută medici, asistenți medicali și registratori medicali

Se fac angajări pentru centrele de vaccinare din Dej. Se caută medici, asistenți medicali și registratori medicali

În conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021 MUNICIPIUL DEJ demarează procedura de încheiere a contractelor de prestări servicii cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19 pentru medici, asistenți medicali și registratori medicali.

Cei interesați pot depune documentele de mai jos la Registratura Primăriei Dej, str. 1 Mai, nr.2, jud. Cluj, până cel târziu la data de 22.03.2021 ora 12.00.

A. MEDICI

Documente necesare pentru încheierea contractului cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19:

1. Cerere pentru intrare în relație contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19, cu precizare nr. telefon și adresă de e- mail

2. Copie CI

3. Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (CMR)

4. Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic

5. Asigurare de malpraxis

6. Cod parafă

7. Extras de cont bancă

8. Certificat de înregistrare fiscală (dacă este cazul)

B. ASISTENȚI MEDICALI

Documente necesare pentru încheierea contractului cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19:

1. Cerere pentru intrare în relație contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19, cu precizare nr. telefon și adresă de e- mail

2. Copie CI

3. Certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMMR)

4. Avizul anual privind exercitarea profesiei de ASISTENT MEDICAL

5. Extras de cont bancă

6. Certificat de înregistrare fiscală (dacă este cazul)

C. REGISTRATORI MEDICALI CENTRE DE VACCINARE

Documente necesare pentru încheierea contractului cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19:

1. Cerere pentru intrare în relație contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19, cu precizare nr. telefon și adresă de e- mail

2. Copie CI

3. Copii după actele de studii

4. Extras de cont bancă

🔺PRECIZARE:

Personalul care desfășoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfășura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, numai în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

 🔺Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii, telefon 0264/211790 int.135.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*