Părintele Teodor Mureșan, de la Parohia Ortodoxă Dej III, la aproape 47 de ani de rodnică păstorire

Părintele Teodor Mureșan, de la Parohia Ortodoxă Dej III, la aproape 47 de ani de rodnică păstorire

Preotul Teodor Mureșan, preot paroh la Parohia Ortodoxă Dej III, s-a născut la 4 mai 1951 în satul Rusul de Sus, comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud, din părinții Gheorghe și Maria (născută Pop). Despre părinții săi, Pr. Teodor Mureșan spunea că erau „țărani harnici și gospodari, curați și drepți, atât față de oameni, cât și față de Dumnezeu”.

Urmează ciclul primar în satul natal, clasele V-VII în Nușeni (reședința al comunei), iar clasa a VIII-a în orașul Beclean. În anul 1970 a absolvit Liceul Teoretic din Beclean (secția umană).

Din anul 1970, până în anul 1974 este student la Institutul Teologic Ortodox, de rang universitar, din Sbiu. Obține licența în teologie, secția Teologie Dogmatică, în toamna anului 1974, cu lucrarea „Aspectul subiectiv și comunitar al mântuirii în Teologia Ortodoxă”, îndrumător fiind Pr. prof. univ. dr. Isidor Todoran. A fost susținut și îndrumat și de Pr. prof. univ. dr. Ică Ioan, Senior, pe atunci lector universitar. Nota la examenul de licență a fost 9,90.

După finalizarea studiilor universitare, la 20 iulie 1974 se căsătorește cu Raveca Mărginean din satul Figa, ai cărei părinți, Vasile și Agneta Mărginean erau și ei țărani harnici și gospodari „dar și credincioși, practicanți ai bunelor moravuri religioase, creștin-ortodoxe”.

În noiembrie 1974 depune dosarul de hirotonie la Episcopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului, iar la 21 noiembrie 1974, de intrarea Maicii Domnului în Biserică, a fost hirotonit preot de către Î.P.S. Arhiepiscopul Teofil Herineanu, pe seama Parohiei Ortodoxe Române din Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. Numirea s-a făcut începând cu data de 1 decembrie 1974.

La Parohia Ortodoxă Română din Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, părintele Teodor Mureșan a desfășurat o pilduitoare activitate pastoral-misionară, dar și administrativ-gospodărească, timp de un sfert de secol: 1 decembrie 1974 – 1 decembrie 1999. Printre obiectivele prioritare urmărite de părintele Teodor Mureșan a fost consolidarea moral-spirituală a poporului încredințat spre păstorire, format din credincioșii creștin ortodocși din Spermezeu, Sita, Hălmăsău, Șesuri și Lunca Borlesei, în total aproximativ 780 de familii ortodoxe. S-a inițiat și un proiect de întrajutorare filantropică și socială, în cazuri deosebite, proiect care a continuat până în zilele noastre.

O realizare importantă a fost restaurarea, cu fonduri parohiale a Bisericii „Sfânta Fecioară Maria” datată din 1712 și declarată monument istoric. La această biserică s-a refăcut zidul de împrejmuire și s-au redat originalitatea și istoricitatea acestui sfânt locaș.

În cei 25 de ani de păstorire în comuna Spermezeu, părintele Teodor Mureșan a purtat de grijă la construirea a două biserici și a unei case parohiale, precum și la reînnoirea Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Spermezeu, lucrările fiind începute după 1996 și finalizate de urmașul Prea Cucerniciei Sale, Pr. Simion Buta. Să detaliem:

Pe parcursul activității pastorale, părintele Teodor Mureșan a obținut toate gradele profesionale: promovare, definitivat și gradul I universitar, la Sibiu și Cluj-Napoca. Rodnica activitate misionar-pastorală și administrativ-gospodărească a părintelui Teodor Mureșan a fost apreciată de autoritățile religioase și laice. Astfel, la 29 ianuarie 2017 primește distincția ”Crucea Arhiepiscopală”, pentru clerici, din partea Î.P.S. Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. La 4 august 2019, am asistat și eu, la Spermezeu, la înmânarea părintelui Teodor Mureșan a titlului de ”Cetățean de Onoare al Comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud”.

Luând în considerare necesitățile și responsabilitățile pastorale și administrative tot mai complexe, s-a decis ca cele două sate, Sita și Hălmăsău, din filii aparținătoare Parohiei Spermezeu, să devină parohii de sine stătătoare. După ce s-au construit și sfințit câte o biserică în fiecare din cele două sate, se înființează Parohia Sita, în 1995 și Parohia Hălmăsău, în 1998.

Cu ocazia atribuirii titlului de Cetățean de Onoare al Comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, părintele Teodor Mureșa spunea: „Cei 25 de ani de activitate preoțească la Spermezeu, pentru mine înseamnă mult, fiind socotiți anii de tinerețe ai preoției mele, când am considerat să dau totul pentru slava lui Dumnezeu și a Bisericii. Cât privește viața și frumusețea acestei zone, pot să spun cu drag că a fost și va rămâne cea mai frumoasă poveste a vieții mele. Cea mai frumoasă Parohie, cu cei mai frumoși si sănătoși oameni în ce privește credința în Dumnezeu și dragostea față de Biserică!!! Simplitatea, chipurile lor frumoase, sinceritatea, puritatea, ospitalitatea, dragostea față de tradițiile lor frumoase și față de semeni, fac din inima mea altar sfânt ce se înalță către Dumnezeu, pentru ei”.

Începând cu data de 1 decembrie 1999, părintele Teodor Mureșan a fost numit la Parohia Ortodoxă Dej III, Cartierul Dealul Florilor, unde activează și în prezent și unde a purtat de grijă la construirea și înfrumusețarea Bisericii ” Sfânta Treime”, cel de-al patrulea obiectiv la a cărui construcție a contribuit.

Părintele Teodor Mureșan a pus mult suflet la construirea Bisericii „Sfânta Treime” din Dej, la dotarea ei cu iconostas, candelabru, vitraliu în mozaic venețian, pardosirea cu plăci de granit (pardoseala include și instalația de încălzire), dar și la înfrumusețarea ei cu o valoroasă pictură.

Personal am avut o experiență interesantă. În 16 iulie a.c. am avut o întâlnire cu părintele Teodor Mureșan, la biserică, la ora 15, pentru a-mi furniza unele informații privind istoricul bisericii. În apropierea orei 15 am văzut o persoană în salopetă, care a intrat în curtea bisericii. Când s-a apropiat l-am recunoscut pe părintele Teodor Mureșan, care venise la biserică, în salopetă, pentru a lucra. Mărturisesc că pentru mine a fost o experiență unică să văd un preot, în salopetă, lucrând la o biserică, dar această întâmplare spune multe despre dăruirea cu care preotul nostru paroh s-a dedicat finalizării Bisericii ”Sfânta Treime” din Dej .

Dăm Slavă și Mulțumire lui Dumnezeu că ne-a dat asemenea preoți, care, împreună cu enoriașii parohiei noastre au finalizat o biserică monumentală, o adevărată bijuterie, care va dăinui în veșnicie.

Despre întreaga activitate ca preot, părintele Teodor Mureșan spunea, la 29 iulie 2019: ”Mă apropiu de sfârșitul activității mele preoțești și privind în urmă mă bucur mult că am putut, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fac ceva pentru cei care mi-au fost încredințați spre păstorire. Unele se văd, altele nu, dar în cartea vieții mele toate sunt scrise”.

Prof. Gheorghe Giurgiu, membru al Comitetului Parohial, Resposabil cu relația școală – biserică și cultura, Parohia Ortodoxă Dej III, municipiul Dej, județul Cluj

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*