ANUNȚ: Primăria comunei Mica a început demersul pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul culte

ANUNȚ: Primăria comunei Mica a început demersul pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul culte

Comuna Mica, cu sediul în Mica, str.Principală, nr.209, com. Mica, jud. Cluj, C.I.F. 4485456, telefon:0264226130, e-mail primariamicacj@primariamica.ro, achizitimiimica@yahoo.com, invite persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de legea nr.350/2005, respectiv O.G, nr.82/2001, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul culte.

1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul culte, sesiunea I, este prevăzută de art.6 din Legea nr.350/2005, coroborat cu art.3, alin.(3) din Ordonanța nr.82/2001.

2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea acestuia: buget local 25.000 lei.

3.Durata proiectelor: anul 2021

4. Data limită de depunere a proiectelor este 03.12.2021, ora 15.00, cu procedură accelerată conform prevederilor art.20 alin.(2) din Legea nr.350/2005. Motivul reducerii termenului de depunere a solicitării  se datorează adoptării Legii bugetului de stat cu întârziere și a necesității de demarare a proiectelor unităţilor, care solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului, având în vedere întârzierea provocată de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.


         5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect : Comuna Mica, strada Principală, nr.209, loc.Mica, com.Mica, jud. Cluj.

        6. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este postată pe site-ul https://www.primariamica.ro

       7.Criteriie pe baza cărora se atribuie contractele de finanțare sunt prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Mica, nr.13 din 12.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Mica pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pot fi consultate pe site-ul https://www.primariamica.ro


       8. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea acordării sprijinului financiar unităţilor de cult se vor face de către comisia de evaluare în 6 -7 decembrie 2021

         Anunțul este  publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 222 /16.11.2021.

                                           PRIMARUL COMUNEI MICA

                                           ZELENCZ ROLAND-TIBERIU

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*