Proiectul de buget al Comunei Mica, dezbătut în ultima zi a lunii ianuarie 2023

Proiectul de buget al Comunei Mica, dezbătut în ultima zi a lunii ianuarie 2023

Consilierii locali din cadrul Consiliului local Mica se vor întruni în data de 31 ianuarie 2023 în prima ședință ordinară de lucru din acest an, pe ordinea de zi aflându-se 7 puncte, dintre care 6 proiecte de hotărâre.

Primul și cel mai important proiect prevede aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2026, precum și a listei de investiții pe anul 2023.

Pe lângă acest proiect, consilierii locali ai comunei Mica vor mai avea de dezbătut următoarele proiecte de hotărâre:

-Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor pe domeniul public al Comunei Mica  pentru obiectivul ,, Modernizare rută de transport în unitatea administrativ-teritorială Unguraș și unitatea administrativ-teritorială Mica, județul Cluj;

-Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.12413 din 28.08.2018 încheiat între Consiliul Local al Comunei Mica şi CHIRAMED TONI S.R.L.;

-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie, anul 2023;

-Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici  şi  a devizului  general  pentru obiectivul de investiții „ Înființare rețele de canalizare în  sat Mica, Nireș și  Mănăstirea, comuna  Mica, jud. Cluj” aprobat pentru finanțare prin Programul național ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

-Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.12053 din 13.02.2018, încheiat între Comuna Mica și Școala  Gimnazială Nireș.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*