Comuna Mica: Se pot depune oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile culte și sport

Comuna Mica: Se pot depune oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile culte și sport

ANUNȚ!

Comuna Mica invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile, fundațiile și cultele constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile culte și sport.

1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile sport și culte pe anul 2023, este prevăzută de art.6 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

2.Sursa de finanțare a contractului și valoarea :bugetul local, 120.000 lei, defalcat pe domeniul culte 50.000 lei, iar pentru domeniul sport 70.000 lei, conform Programului Anual publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 149 din 10 august 2023

3. Durata proiectului: anul 2023, până la data de 30.12.2023

4.Data-limită de depunere a proiectelor:04.09.2023, ora 15:00

5.Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: sediul Comunei Mica, loc.Mica, stradaPrincipală, nr.209, jud. Cluj, în procedură accelerată conform prevederilor art.20 alin.(2) din Legea nr.350/2005. Motivul reducerii termenului de depunere a solicitării se datorează termenului scurt de implementare a proiectului.

6.Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către Comisia de evaluare în perioada:05.09.2023-06.09.2023

7.Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.151 din 16.08.2023.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*