Stemă comunei Mica, în dezbatere în cadrul Consiliului local Mica

Stemă comunei Mica, în dezbatere în cadrul Consiliului local Mica

Ultima ședință a Consiliului local Mica, din 24 octombrie, a adus pe masa de lucru a consilierilor locali, 9 proiecte de hotărâre.

Primul proiect a vizat rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV anul 2023, iar cel de-al doilea proiect a fost cel privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare parc de joacă pentru copii în localitatea Sînmărghita, comuna Mica, județul Cluj’’.

Vă prezentăm întreaga prdine de zi, cu proiectele supuse dezbaterii în cadrul Consiliului local Mica:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV anul 2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare parc de joacă pentru copii în localitatea Sînmărghita, comuna Mica, județul Cluj’’.

3.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie, anul 2023 și ianuarie anul 2024.

4..Proiect de hotărâre privind indexarea sumelor  prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) și (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare , în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Mica.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 12 luni a valabilității scrisorii de garantare nr. IG173300666 / 31.08.2017 emisă de FGCR-IFN S.A. în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:

„MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE ÎN COMUNA MICA”

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării totale a sterilizării câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor aflați pe raza Comunei Mica.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-ecomonici pentru obiectivul de investiție „Desființare parțială corp C1-Școală și cămin cultural și construire cămin cultural com Mica, sat Nireș jud Cluj ”.

9.Proiect de hotărâre privind mandatarea unor persoane pentru a prelua activitățile pentru întocmirea amenajamentului pastoral al Comunei Mica. 10. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*