TERMENI ŞI CONDIŢII

Informațiile prezente pe site-ul www.dejulmeu.ro sunt de interes general şi sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Termenii şi următoarele condiţii sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului fiind supus prevederilor generale ale legislației în vigoare. Acest document stabilește termenii și condițiile în care se poate utiliza site-ul numit generic, în continuare, dejulmeu.ro

Utilizare

Prin termenul de „utilizator” se înțelege orice persoana fizică sau juridică care accesează site-ul. Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare nu accesați site-ul. Acceptând să utilizaţi acest site, declarați în mod expres şi implicit că înțelegeți şi sunteți de acord cu următoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere.
– utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.
– utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul mesajelor trimise spre publicare.

Pe de altă parte, dejulmeu.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare. În schimb, dejulmeu.ro nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Exonerarea de răspundere

Dejulmeu.ro este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect în conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.
Dejulmeu.ro nu oferă nici o garanție că:
– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă vor satisface toate cerințele.
Anumite părți ale conținutului publicat pe dejulmeu.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care dejulmeu.ro are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului dejulmeu.ro pot fi incluse reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Dejulmeu.ro nu este responsabil de conținutul furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu.

De asemenea, dejulmeu.ro nu este responsabil de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său. Acestea sunt prezentate în scop informativ şi considerate ca fiind eventual utile.

Politica site-ului www.dejulmeu.ro este de a nu accepta şi de a nu lua în considerație materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, dejulmeu.ro își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea dejulmeu.ro, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.
Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de dejulmeu.ro, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa contact@dejulmeu.ro

Aprobarea comentariilor

Dejulmeu.ro își rezervă dreptul de a nu aproba sau de a dezactiva (fără posibilitatea ulterioară a utilizatorilor de a le reactiva) acele informații sau comentarii trimise spre publicare sau publicate care contravin termenilor și condițiilor de utilizare, care sunt în afara subiectului articolului principal sau pe care le considera, în mod unilateral, ca fiind ilegale, discriminatorii, injurioase, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Utilizatorul trebuie să înțeleagă că nu poate publica, transmite sau face referire către utilizatorii sau administratorii site-ului dejulmeu.ro prin nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, mesaje cu informații confidențiale, mesaje care conțin viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea dejulmeu.ro, mesaje sau orice altă activitate menită a înșela încrederea unor alte persoane ca și orice mesaje care conțin texte ilegale, imorale, amenințătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi pe care le poate avea un terț.

Suspendarea accesului

Dejulmeu.ro poate, fără orice alta notificare sau formalitate, și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră (al utilizatorului) la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

Schimbări ale site-ului

Dejulmeu.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, dejulmeu.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

Modificarea prezentelor Termeni și Condiții

Dejulmeu.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea altor formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, dejulmeu.ro va va putea notifica prin intermediul emailului sau printr-un mesaj în contul dvs. de utilizator și prin publicarea în prima pagină a siteului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site, în contul dvs de utilizator şi folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării linkului privind schimbările pe prima pagina a siteului implică faptul ca v-ați dat acordul asupra noilor termeni.

Legea guvernantă

Drepturile şi obligațiile părților, impuse de prezentele termeni şi condiții, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord, vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în faţa unui arbitru, iar în condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competenţa va reveni instanţelor românești.